Nová legislativa

Legislativní prostředí se neustále vyvíjí a v souvislosti s novými skutečnostmi a impulzy (mezi které patří požadavek na transparentnost ve zdravotnictví, boj proti padělkům léčiv, elektronizace zdravotnictví, potřeba nových modelů pro vstupování inovativních léků do systému a mnoho dalších fenoménů) se stále vyvíjí i legislativa.

 
V této sekci AIFP zveřejňuje své postoje k novelám zákona o léčivech, zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších norem spojených s lékovou politikou. 
Bezprostředně lze informace o dění v legislativní oblasti lze čerpat z webu Ministerstva zdravotnictví