Léková politika

Léková oblast je z pochopitelných důvodů velmi přísně regulovaná. Státní instituce se zabývají celou řadou činností spojených s léky – regulují ceny, věnují se farmakovigilanci atd. Jedním z aktuálních společenských témat je, jak zajistit co nejlepší dostupnost léčby pro všechny pacienty a zároveň udržet rozpočtové výdaje v přijatelných mezích.  
  
Naše brožura Lékový slovníček může do jisté míry pomoci i lékařům či jiným zdravotnickým odborníkům se zorientováním v poměrně široké oblasti lékové politiky.