I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Tipy a rady pro žadatele o podporu z IMI 2

NoImg

Rád bychom podpořili úspěšnost českých žadatelů v projektech IMI 2, proto vám přinášíme několik následujících rad a tipů. Tento materiál je sestaven na základě zpětné vazby od předchozích žadatelů i představitelů IMI.

Nezapomínejte, že informace o nadcházejících tématech pro jednotlivé výzvy jsou orientační a podléhají konečnému schválení správní rady IMI. Jakmile je téma výzvy zveřejněno, pročtěte si pozorně finální verzi textu a ujistěte se, že se oproti předchozí verzi něco podstatného nezměnilo. 

Nalezení partnerů 

Výzkumníci jako jednotlivci nemohou žádat o financování prostřednictvím výzev IMI samostatně – jedním z vašich prvních úkolů je nalezení nebo vytvoření konsorcia žadatelů. K tomu budete muset najít partnery.
Definujte si, jak vaše organizace může přispět k dosažení záměru (dovednosti, odborné znalosti, zdroje a zkušenosti). Zdůrazněte oblasti, ve kterých by vaše zapojení bylo cenné.
Používejte již existující kontakty! Nejúčinnějším způsobem, jak se dostat do konsorcia, je využít vaše stávající profesionální a osobní kontakty.
Využijte nástroje pro vyhledávání partnerů:
Partner Search page- nástroj IMI je pravidelně aktualizován tak, aby obsahoval klíčová slova pro nové a nadcházející výzvy k předkládání návrhů.
Německá specializovaná platforma pro vyhledávání partnerů pro IMI: Partner search platform
Fit for Health 2.0 nabízí matchmaking portal 
CORDIS také nabízí nástroj pro vyhledávání partner search tool 

Správný počet členů konsorcia 

Většina projektů IMI 2 musí mít minimálně tři partnery se sídlem ve třech různých členských státech EU nebo v zemích přidružených k programu Horizont 2020. Přesná pravidla pro každou výzvu k předkládání návrhů jsou stanovena v dokumentech výzvy a žadatelé by si měli tyto informace pečlivě přečíst.
Konsorcium by mělo zahrnovat jak zástupce z akademické oblasti, tak z oblasti malých či středních podniků.  Vždy je v textu výzvy uvedeno, jaké druhy organizací musí být zahrnuty do konsorcií. 

Formát žádostí 

V dokumentech každé výzvy je uvedeno, jak má být návrh žádost předkládán a jaká pravidla musí být respektována. IMI nepřijímá například návrhy předložené e-mailem. 

Termín 

Deadline pro odevzdání žádosti je vždy uveden v dokumentech k výzvě. Návrhy předložené po uplynutí termínu budou zamítnuty. Online nástroj pro podání žádosti se obvykle spouští současně s vypsáním výzvy. Počítejte s časem, který samotné zadávání do systému zabere, doporučujeme žadatelům začít pracovat co nejdříve. Data zadaná do aplikace je možné uložit a vrátit se k nim.
Pokud se setkáte s technickými potížemi s nástrojem pro podání (zejména v den uzávěrky), proveďte printscreen obrazovky dokládající vaše potíže a kontaktujte kancelář IMI.
  • Je Vám v textu cokoli nejasného? Máte jakékoli otázky ohledně témat, pravidel a procesu podávání žádostí? Kontaktujte IMI Programme Office.
  • Využijte příležitostí jak se dozvědět víc - webináře a informativní dny jsou ideální příležitostí! Ujistíte se, jestli správně rozumíte tématům dané výzvy, všem pravidlům a procesům podávání žádosti. Jde též o příležitost pro navázání kontaktů s potenciálními partnery.
  • Cíl tématu a nároky na uchazečské konsorcium jsou jasně specifikovány – ujistěte se, že vaše konsorcium zahrnuje veškeré odbornosti potřebné ke splnění zadání.
  • Nezapomínejte na řešení etických otázek.
Respektujte základní kritéria: Ujistěte se, že vaše konsorcium má například správný počet či typ partnerů.
Přejeme Vám hodně štěstí!