Slovník pojmů

Zadavatel

Název společnosti, která klinické hodnocení realizuje

Číslo protokolu

Identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení

EudraCT number

Evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení

Subjekt hodnocení

Pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení

Double blind

Dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)

Randomizace

Náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě

Multicentrické klinické hodnocení

Studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími

Placebo

Lék bez účinné látky MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení

Slovník klinických studií