I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Pro odborníky

Dostupnost léčby
Dostupnost léčby
Jednotlivé sekce odkazují na informace o nové legislativě, lécích, které čekají na vstup do systému, zabývají se lékovou politikou a tématem stárnutí české populace.
987
987
Pro odborníky
Etika
Etika
AIFP se dlouhodobě zasazuje o kultivaci českého zdravotnictví v oblasti etiky. Usiluje o posilování principů transparentnosti ve vztazích mezi farmaceutickými společnostmi a dalšími aktéry, jako jsou poskytovatelé zdravotní péče a lékařští odborníci, a to pomocí následujících projektů.
Vzdělávání
Vzdělávání
Industry meets Academia    Asociace inovativního průmyslu opakovaně zorganizovala konferenci s názvem Industry meets Academia s účastí zástupců farmaceutických společností z ČR i ze zahraničí, vědců a politiků. Cílem je informovat o nových trendech ve spolupráci mezi…
Klinické studie
Klinické studie
Každý nový lék prochází několika etapami vývoje. V předklinickém testování se zjišťují nežádoucí účinky a vhodnost potenciálního léku pro testy na lidech. Kromě případné toxicity a závažných negativních vedlejších vlivů, se v předklinické fázi testuje i vhodné dávkování léku.
Innovative medicines initiative
Innovative medicines initiative
Iniciativa IMI (Innovative Medicines Initiative) je příkladem public-private partnershipu v oblasti vývoje nových léčiv, diagnostických metod atp. Od roku 2008 finančně podporuje společný farmaceutický výzkum prostřednictvím tematicky zaměřených výzev, do nichž se mohou zapojit také česká…