Pro odborníky

Dostupnost léčby
Dostupnost léčby
Jednotlivé sekce odkazují na informace o nové legislativě, lécích, které čekají na vstup do systému, zabývají se lékovou politikou a tématem stárnutí české populace.
987
987
Pro odborníky
Etika
Etika
AIFP se dlouhodobě zasazuje o kultivaci českého zdravotnictví v oblasti etiky. Usiluje o posilování principů transparentnosti ve vztazích mezi farmaceutickými společnostmi a dalšími aktéry, jako jsou poskytovatelé zdravotní péče a lékařští odborníci, a to pomocí následujících projektů.
Vzdělávání
Vzdělávání
Industry meets Academia    Asociace inovativního průmyslu opakovaně zorganizovala konferenci s názvem Industry meets Academia s účastí zástupců farmaceutických společností z ČR i ze zahraničí, vědců a politiků. Cílem je informovat o nových trendech ve spolupráci mezi…
Klinické studie
Klinické studie
Každý nový lék prochází několika etapami vývoje. V předklinickém testování se zjišťují nežádoucí účinky a vhodnost potenciálního léku pro testy na lidech. Kromě případné toxicity a závažných negativních vedlejších vlivů, se v předklinické fázi testuje i vhodné dávkování léku.
Innovative medicines initiative
Innovative medicines initiative
Iniciativa IMI (Innovative Medicines Initiative) je příkladem public-private partnershipu v oblasti vývoje nových léčiv, diagnostických metod atp. Od roku 2008 finančně podporuje společný farmaceutický výzkum prostřednictvím tematicky zaměřených výzev, do nichž se mohou zapojit také česká…