I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Jak postupovat při žádosti o grant z 9. výzvy IMI

NoImg

Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) vyhlásila počátkem července 2013 deváté kolo iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI).

Výzva umožňuje výzkumníkům, kteří se zabývají léčbou sarkopenie ve stáří, vývojem nových léčiv v oblasti antimikrobiální rezistence, udržením účinnosti stávajících antibiotik a využitím technologií pro účely farmakovigilance, spolupracovat v tzv. konsorciích na společných projektech s inovativním farmaceutickým průmyslem. Vítězná konsorcia získají na výzkum a vývoj až 3,6 miliardy korun. Jak vytvořit úspěšné konsorcium, které bude moci z 9. výzvy IMI čerpat finanční prostředky, objasňuje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).


První fáze: Vytvoření žadatelských konsorcií


Instituce, které mají zájem zapojit se do 9. výzvy iniciativy IMI, musí splnit podmínky rozdělené do dvou fází. Do první fáze mohou vstupovat zájemci z řad akademické obce, výzkumných center, malých  a středních podniků, pacientských organizací nebo společností, které nejsou členy EFPIA. Zájemci jsou vyzváni, aby vytvořili tzv. žadatelská konsorcia (Applicant Consortia) a vyjádřili svůj zájem předložením úvodního dokumentu (Expression of Interest).

Žadatelská konsorcia se musejí skládat alespoň ze dvou nezávislých právních subjektů způsobilých k získání dotace. „Partnery do žadatelských konsorcií mohou zájemci hledat po celé Evropě. V hledání jim pomohou online nástroje, které lze nalézt přímo na stránkách IMI," uvedl Jakub Dvořáček. Nejzazší termín pro podání úvodního dokumentu pro žadatelská konsorcia je 9. října 2013 v 17 hodin.

Druhá fáze: Propojení s inovativními farmaceutickými společnostmi


Žadatelská konsorcia, jejichž úvodní dokument je kladně vyhodnocen nezávislou komisí, se dostávají do druhé fáze. Zde jsou vyzvána k propojení s tzv. EFPIA konsorciem (EFPIA Consortium) tvořeným alespoň dvěma členskými společnostmi Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA). Vzniká tak cílové uskupení, tzv. kompletní konsorcium (Full Project Consortium), které se uchází o finanční příspěvek z 9. výzvy IMI.

„Kompletní konsorcium je vyzváno k předložení úplného návrhu projektu. Ten je hodnocen v souladu s původním zadáním, vědeckou odborností, kvalitou prováděcího plánu a potencionálním dopadem výsledků výzkumu," doplnil Jakub Dvořáček. Kompletní konsorcia budou projekty předkládat nejpozději v dubnu 2014.

Čeho by se měly vědecké týmy vyvarovat?


„Účastníci výzvy by se měli vyvarovat častých chyb, mezi které patří především zmeškání podací lhůty a kritérií pro vznik žadatelského nebo kompletního konsorcia. Žadatel o vstup do konsorcia musí mít také na paměti, že rozpočet projektu je třeba přizpůsobit vědeckovýzkumným cílům a očekávaným hlavním výsledkům projektu," doplnil závěrem Jakub Dvořáček.

Kde najít partnera pro žadatelské konsorcium

IMI Partner Search Tool (PST): https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst.
IMI Partnering Platform: http://www.imi-partnering.eu/.

9. výzva IMI – důležité informace


Termín pro podání úvodního dokumentu žadatelskými konsorcii: 9. 10. 2013 v 17:00 (CET).
Vyhodnocení úvodního dokumentu a návrhu projektu:

  • Žadatelské konsorcium (Applicant Consortium): konec listopadu 2013.
  • Kompletní konsorcium (Full Project Consortium): duben 2014.

Zahájení výzkumných projektů: Q3 2014.

  • Odkaz na web IMI: www.imi.europa.eu.
  • V případě dotazů pište na: infodesk @ imi.europa.eu.