I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Inovativní léčiva v řešení stárnutí české populace

Téma stárnutí populace se v posledních letech dostává do popředí společenské debaty v rámci celého světa. Hlavně ve vyspělých zemích je stárnutí populace demografickou realitou a představuje značný sociální problém. Stejný problém se však týká i řady zemí rozvojových. 
 
Důvody? Pokroky v medicíně a lepší životní, hygienické i pracovní podmínky přinesly dramatické zvýšení průměrného věku dožití. Porodnost ve vyspělém světě naopak poklesla na takovou úroveň, že nově narození nestačí nahrazovat zemřelé.
 
V České republice je problém o to vážnější, že lidé v důchodovém věku mají (například ve srovnání s jižní či západní Evropou) horší zdravotní stav a potřebují tedy více péče.
 
Naše brožura se věnuje roli inovativních léčiv při zvládání problému stárnutí populace. Aby tuto roli mohla inovativní léčiva plnit co nejlépe, je potřebné učinit jeden důležitý krok: nějakým způsobem provázat zdravotnické a sociální výdaje.
 
Zdravotnické technologie včetně inovativních léčiv samozřejmě něco stojí, ale pokud zároveň pomohou udržet pacienta aktivního a nezávislého, případně oddálí nákladné komplikace chronické choroby, ušetří zase výdaje v sociálním systému. Nejsou tedy „spotřebovány“, ale „investovány“.
 
Tento přístup v našem zdravotnictví a sociálním systému zatím bohužel chybí. 
ageing_cz_final
Téma stárnutí populace se v posledních letech dostává do popředí společenské debaty v rámci celého světa. Jedná se o globální demografickou hrozbu, která ovlivňuje bez výjimky vyspělé i rozvojové země. Ačkoliv pokroky v medicíně, lepší životní i pracovní podmínky či prosazování sociálních práv přineslo zlepšení životních podmínek, všechny zmíněné faktory na druhou stranu umocnily fakt, že žijeme déle a zrychlil se proces stárnutí populace. V České republice se k tomu v porovnání s většinou ostatních členských států Evropské unie přidává i špatný zdravotní stav lidí v důchodovém věku.