I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Inovativní farmaceutické společnosti se připojily k intenzivnímu boji proti koronaviru, otevírá se nová celoevropská výzva pro výzkumné týmy

NoImg

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a její členové se připojily k úsilí Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) v boji s aktuální epidemií koronaviru (Covid-19). Úsilí se zaměřuje především na péči o postižené, zabránění šíření epidemie a vyvíjení nástrojů pro řešení této i budoucích epidemií. „Zároveň vyzýváme české výzkumné týmy, aby se zapojily do nejnovější výzvy iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI) zaměřené na vývoj diagnostických a léčebných nástrojů v boji s koronavirem,“ doplňuje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Členské společnosti AIFP přijaly výzvu evropské federace a ve svých odborných databázích vyhledávají vhodné prostředky, které by bylo možné využít v boji proti koronavirům. Relevantní prostředky zahrnují diagnostiku a biomarkery, schválené léky nebo sloučeniny ve vývoji, jež by mohly být použity při léčbě pacientů infikovaných koronavirem. Členové asociace se dále snaží najít přípravky s možnou účinností, jako jsou inhibitory ACE, proteázové inhibitory nebo imunoterapeutické metody. 

Na seznamu potenciálních prostředků, které mohou v rámci epidemie koronaviru pomoci, jsou podle názoru EFPIA dále údaje o molekulární charakteristice (patogenů, genomů), buněčných liniích, datech klinických vzorků v biobankách a virových laboratorních kulturách a kmenech. Ty by mohly pomoci při vývoji nebo ověření nových léčebných postupů. 

Nová výzva pro výzkumné týmy 

Na evropské úrovni dochází také k aktivizaci nové finanční výzvy prostřednictvím Iniciativy pro inovativní léčiva (IMI) pro výzkumné týmy a malé a střední podniky. Cílem aktuální výzvy je vývoj terapeutik, které pomohou v boji se stávající i případnými budoucími epidemiemi koronavirů. Část aktivit bude směřovaná také na vývoj rychlých a přesných diagnostických metod. „S ohledem na aktuální situaci bude tato výzva zpracovávána ve velmi krátkém čase, zájemcům doporučujeme s přihlášením neotálet,“ vysvětluje Jakub Dvořáček. Výzva IMI doplňuje probíhající globální aktivity v oblasti vývoje vakcíny proti Covid-19. 

Minulé úspěchy výzev IMI: 2 nové očkovací látky 

Evropská komunita společného výzkumu reagovala na globální zdravotní krize již v minulosti. Výzvy Ebola a Ebola+ prostřednictvím iniciativy IMI vedly ke dvěma novým očkovacím látkám, čtyřem diagnostickým metodám a novým nástrojům pro identifikaci a dodržování postupu léčby. Obdobná spolupráce má potenciál urychlit rozvoj nástrojů ke zvládnutí této epidemie. Umožňuje vznik sítí center excelence, která mohou představovat skutečný přínos a vytvořit infrastrukturu, jež bude možné mobilizovat při budoucích epidemiích.