I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Farmaceutický průmysl zahajuje spolupráci s Technologickou agenturou ČR

NoImg

Čeští výzkumníci v mnoha případech nejsou informováni o možnostech spolupráce na výzkumu a vývoji. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a Technologická agentura České republiky (TA ČR) proto spojily síly s cílem zvýšit zapojení českých výzkumníků do mezinárodních výzkumných projektů prostřednictvím vzájemné podpory informačních a propagačních aktivit. Závazek stvrdili zástupci obou stran podpisem Memoranda o spolupráci.

Českým výzkumníkům je otevřeno mnoho příležitostí pro spolupráci s týmy z celého světa a s partnery z akademické sféry i z průmyslu. „Často jsou tyto příležitosti spojeny se zajímavými finančními prostředky. Problém je, že výzkumníci o nich mnohdy nevědí,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP a dodává: „Takovým příkladem je třeba celoevropská iniciativa IMI 2, která pravidelně vyhlašuje výzvy k podpoře výzkumu v oblasti farmacie, spojené s částkami v řádech stovek milionů korun. Dlouhodobě se snažíme na tyto i jiné možnosti upozorňovat a v těchto aktivitách se potkáváme s TA ČR.“

"Občas říkám, že TA ČR je takový start up státní podpory výzkumu a inovací. Nebojí se hledat a využívat nové cesty. Memorandum s AIFP otvírá možnost pro spolupráci s asociací, která sdružuje firmy ve  velmi významném podnikatelském segmentu. Zároveň je příležitostí využít znalosti, které z managementu výzkumu členové AIFP mají a společně  tak nacházet nové cesty pro podporu aplikovaného výzkumu a aplikovatelnosti výsledků výzkumu užitečného pro zdraví
," říká předsedkyně TA ČR Rut Bízková.

Nové léky rychleji

Cílem spolupráce je především vzájemná podpora v informačních aktivitách a propagace zajímavých příležitostí v oblasti vývoje a inovací ve zdravotnictví. „Nejde přitom jen o podporu výzkumu a vývoje léčiv a léčivých prostředků, ale také o aktivní propagaci spolupráce mezi výzkumem a soukromou sférou. Ve farmacii to znamená rychlejší dostupnost moderní léčby pro pacienty, kteří ji potřebují,“ říká Jakub Dvořáček z AIFP.

Čtyři miliardy na výzkum

Aktuálně jsou otevřeny dvě výzvy iniciativy IMI 2, zaměřené na bezpečnost léků, neurologické poruchy, chronickou bolest, oční onemocnění, léčbu rakoviny u dětských pacientů, využití big data v klinickém výzkumu nebo na ebolu. Celkem jsou v nich alokovány 4,3 miliardy korun. Více informací o podmínkách výzev je k dispozici na odkazu http://www.imi.europa.eu/content/overview-imis-calls-how-participate

IMI 2 (Innovative Medicine Innitiative):

  • Podpora výzkumu a vývoje inovativních léčiv a léčivých přípravků.
  • Usnadňuje spolupráci akademické sféry, farmaceutických firem a dalších subjektů.
  • Aktuálně otevřeny dvě výzvy s alokací 4,3 miliardy korun.
  • Témata výzev: bezpečnost léků, neurologické poruchy, chronická bolest, oční onemocnění, léčba rakoviny u dětských pacientů, big data v klinickém výzkumu, ebola.
  • Z ČR podporu v minulosti využily 1. Lékářská fakulta UK, Mendelova univerzita nebo Revmatologický ústav v Praze.

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde.