I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Etika

Transparentní spolupráce
Transparentní spolupráce
Představení celoevropské iniciativy "Transparentní spolupráce" Spolupráce mezi těmi nejlepšími zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi je neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Jako taková má pozitivní vliv na kvalitu poskytované péče i hodnotu…
Certifikace reprezentantů
Certifikace reprezentantů
Projekt Certifikace reprezentantů, který připravilo AIFP, spočívá v proškolování obchodních zástupců v základech farmakologie, farmaceutického práva a etiky tak, aby byli schopni zprostředkovat informace o léčivých přípravcích na vysoké úrovni co do obsahu i formy. Zároveň bude zajištěno, že…
Etický kodex
Etický kodex
Zde naleznete Etický kodex, kterým se řídí všechny členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Jeho poslední aktualizace a doplnění proběhly 27. dubna 2017 na Plenárním zasedání AIFP.
Databáze lékařských kongresů
Databáze lékařských kongresů
Účast českých lékařů na mezinárodních kongresech je dlouhodobým tématem veřejné diskuze a mnohdy negativně ovlivňuje společenské mínění. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která se dlouhodobě zaměřuje na podporu transparentnosti vztahů mezi farmaceutickými společnostmi a…
Farmakovigilanční školení
Farmakovigilanční školení
Farmakovigilancí se rozumí dozor nad léčivými přípravky po jejich registraci a uvedení na trh, směřující k zajištění maximální bezpečnosti pacientů, kteří léčivý přípravek užívají.