Etická komise

Na fungování AIFP dohlížejí dva kontrolní orgány - Etická komise a Kontrolní komise


Etická komise kontroluje dodržování Etického kodexu (link), Pacientského kodexu (link), kodexu Transparentní spolupráce a dalších norem AIFP. Pravidelně kontroluje neintervenční klinické studie zadávané členskými společnostmi, zda jsou při jejich realizaci dodržovány všechny náležitosti. 

Aktuálně má Etická komise 13 členů. V jejím čele stojí Mgr. Patrik Kastner. 

Volební období 03/2022 - 03/2024

Předseda Etické komise: Mgr. Patrik Kastner

Členové:

 • Milan Šikut (external)
 • Ladislav Loebe (external)
 • Milan Eibl (external)
 • Adam Jareš (external)
 • Neil McDonald (GSK)
 • Filip Fremund (BMS)
 • Pavel Kovář (Takeda)
 • Milada Brabcová (Eli Lilly)
 • Vojtěch Kotrč (Pfizer)
 • Silvia Přitasilová (Amgen)
 • Eva Sovová (Novartis)
 • Karel Rychna (Novo Nordisk)
 • Vendula Knappová (Sanofi-Aventis)