Brožury

Lékový slovníček 

Léková politika je vysoce regulativním prostředím a není vždy snadné mu porozumět. Jedním z aktuálních společenských témat je zajištění co nejlepší léčby pro všechny pacienty a zároveň udržet rozpočtové výdaje v udržitelných mezích. Brožura je proto určena všem, kteří se o zdravotnictví zajímají a hledají relevantní informace.

Lékový slovníček, PDF 

The Medicines Policy Dictionary

The Medicines Policy is a highly regulated environment and not always it is easy to understand. One of the topical social topics tackles the issue of how to provide the best possible treatment for all patients while the budgetary expenditure is sustainable. Therefore, this brochure is dedicated to everybody who is interested in the healthcare system and are looking for relevant information. This manual will certainly facilitate your understanding of the discussion related to medicines.

The Medicines Policy Dictionary, PDF

Akademie pacientských organizací (APO)

Akademie pacientských organizací (APO) je edukační projekt určený pro česká pacientská sdružení, snaží se přispět k řešení jejich hlavních problémů a umožnit jim lépe hájit práva i potřeby pacientů. Za jeho zrodem stojí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Akademie pacientských organizací (APO), PDF

The Academy of Patient Organizations (APO)

The Academy of Patient Organizations (APO) is an AIFP educational project intended for Czech patient associations. The project intends to contribute to solve their main problems and help them better defend the rights and patient needs.

The Academy of Patient Organizations (APO), PDF 

Online poradna "Znám své léky"

V internetové poradně "Znám své léky" si lidé mohou bezplatně ověřit, zda neužívají nevhodné kombinace léků. Je především určena pro pacienty, kteří užívají více různých léčivých přípravků (ať na předpis nebo volně prodejných). Poradna je jedním z projektů Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Navštívit ji můžete na webu AIFP (www.aifp.cz) nebo prostřednictvím adresy www. znamsveleky.cz

Online poradna "Znám své léky", PDF

Online Drug interaction checker "I know my medications"


The free online drug interaction checker “I know my medications” helps patients to understand their medications and identify possible drug-drug interactions. The online drug interaction checker is designated for patients who are taking several different medicinal products (on prescription or OTC medications).  The drug interaction checker is one of the AIFP’s projects. You can visit this online tool on AIFP’s website (www.aifp.cz) or on the address www.znamsveleky.cz.

Online drug interaction checker "I know my medications", PDF 

Mýty a nepravdy spojené s očkováním

V době úspěchů vakcinace a rozšiřování možností očkovacích látek v prevenci infekčních, ale dnes již také nádorových onemocnění, se setkáváme s negativní stránkou úspěchu. Tou je ztráta povědomí a obav z následků infekčních onemocnění. Strach z použité očkovací látky začíná u některých lidí převažovat nad strachem z vlastní nemoci, proti které očkování chrání. Takovíto lidé místo informací o významu a výhodách očkování, sledují ve veřejně dostupných zdrojích a na sociálních sítích argumenty podporující strach a obavy z bezpečnosti očkování. Tyto argumenty jsou často podloženy falešnými, neověřenými, opakovaně dokola úmyslně šířenými mýty, nepravdami a nevědeckými názory.

Mýty a nepravdy spojené s očkováním, PDF 

Biologická léčba - pro pacienty i lékaře

S pojmem biologická léčba, biologický lék (léčivo, léčivý přípravek), biologikum se setkal snad každý z nás. Za poslední desetiletí se tato revoluční novinka stala běžnou realitou v celé řadě lékařských oborů, od transplantační medicíny přes revmatologii až po kožní či oční lékařství. V mnoha případech dokonce platí, že právě biologická léčba je tím nejlepším, co může daný obor nabídnout. Přes úspěšnost a rozšířenost biologické léčby však mezi lidmi přetrvává mnoho nejasností a zkreslených představ, které se v této brožuře pokusíme uvést na pravou míru. Zaměříme se nejen na specifika biologických přípravků a jejich vývoje, ale i na rozdíly pro pacienta a lékaře. Přinášíme také konkrétní ukázky využití biologik v různých terapeutických oblastech.

Biologická léčba - pro pacienty i lékaře, PDF  

Inovativní léčiva v řešení problému stárnutí české populace, PDF

Téma stárnutí populace se v posledních letech dostává do popředí společenské debaty v rámci celého světa. Jedná se o globální demografickou hrozbu, která ovlivňuje bez výjimky vyspělé i rozvojové země. Ačkoliv pokroky v medicíně, lepší životní i pracovní podmínky či prosazování sociálních práv přineslo zlepšení životních podmínek, všechny zmíněné faktory na druhou stranu umocnily fakt, že žijeme déle a zrychlil se proces stárnutí populace. V České republice se k tomu v porovnání s většinou ostatních členských států Evropské unie přidává i špatný zdravotní stav lidí v důchodovém věku. 

Transparentní spolupráce


Tato brožura byla vypracována Asociací inovativního farmaceutického průmyslu ve spolupráci s Českou lékařskou společností JEP. Je založena na bázi často pokládaných otázek a k těmto otázkám zpracovaných odpovědí. Cílem brožury je objasnit především zdravotnickým odborníkům a představitelům zdravotnických organizací, jakým způsobem bude zveřejnění plateb probíhat (na koho se zveřejnění vztahuje, kde a jaké informace budou zveřejňovány, ochrana osobních údajů, atp.).

Transparentní spolupráce, PDF

Disclosure

The Czech Medical Association of Jan Evangelista Purkyně (CzMA JEP) groups together the specialists and other workers in the healthcare system and related fields in order to develop and extend scientifically based knowledge of medical sciences and related fields. It is involved in increasing of the level of professional knowledge of its members and supports the scientific and research activity in the healthcare system while ensuring strict compliance with ethical principles of the healthcare profession.

Disclosure, PDF

Slovníček Transparentní spolupráce

Vzájemná spolupráce farmaceutického průmyslu a lékařů je přirozenou součástí kvalitního zdravotnického systému pro pacienta. Tak jako je farmaceutický průmysl při vývoji a zkoušení léků odkázán na spolupráci s lékaři, potřebují lékaři pracující ve výzkumu farmaceutický průmysl. Vzájemná spolupráce je předpokladem úspěšného vývoje nových léčebných metod, které jsou pro pacienta přínosem.

Slovníček transparentní spolupráce má objasnit povahu odborných vztahů mezi zdravotnickými odborníky a farmaceutickými společnostmi, a přispět tak k obnovení důvěry odborné i laické veřejnosti v jejich vzájemnou spolupráci.

Slovníček transparentní spolupráce, PDF

 

 

 

 

 

aifp_Lekovy-slovnicek_CZ_final-2022
Medicines Dictionary
aifp_Ze-zivota-vakcin_Zivotni-cyklus
2021-02-23_AIFP_Vyvracíme dezinformace_5 pravidel
Mýty o očkování (pro obrazovky)
biologicka_lecba_-_update_3_web_1
S pojmem biologická léčba, biologický lék (léčivo, léčivý přípravek), biologikum se setkal snad každý z nás. Za poslední desetiletí se tato revoluční novinka stala běžnou realitou v celé řadě lékařských oborů, od transplantační medicíny přes revmatologii až po kožní či oční lékařství. V mnoha případech dokonce platí, že právě biologická léčba je tím nejlepším, co může daný obor nabídnout. Přes úspěšnost a rozšířenost biologické léčby však mezi lidmi přetrvává mnoho nejasností a zkreslených představ, které se v této brožuře pokusíme uvést na pravou míru. Zaměříme se nejen na specifika biologických přípravků a jejich vývoje, ale i na rozdíly pro pacienta a lékaře. Přinášíme také konkrétní ukázky využití biologik v různých terapeutických oblastech.
APO_brozura_nahled04
Academy of patient organizations (APO) Report
ageing_cz_final
Téma stárnutí populace se v posledních letech dostává do popředí společenské debaty v rámci celého světa. Jedná se o globální demografickou hrozbu, která ovlivňuje bez výjimky vyspělé i rozvojové země. Ačkoliv pokroky v medicíně, lepší životní i pracovní podmínky či prosazování sociálních práv přineslo zlepšení životních podmínek, všechny zmíněné faktory na druhou stranu umocnily fakt, že žijeme déle a zrychlil se proces stárnutí populace. V České republice se k tomu v porovnání s většinou ostatních členských států Evropské unie přidává i špatný zdravotní stav lidí v důchodovém věku.
Transparentní spolupráce
brozura-disclosure-en-9-11-15
slovnicek_transparentni_spoluprace
Vzájemná spolupráce farmaceutického průmyslu a lékařů je přirozenou součástí kvalitního zdravotnického systému pro pacienta. Tak jako je farmaceutický průmysl při vývoji a zkoušení léků odkázán na spolupráci s lékaři, potřebují lékaři pracující ve výzkumu farmaceutický průmysl. Vzájemná spolupráce je předpokladem úspěšného vývoje nových léčebných metod, které jsou pro pacienta přínosem.

Slovníček transparentní spolupráce má objasnit povahu odborných vztahů mezi zdravotnickými odborníky a farmaceutickými společnostmi, a přispět tak k obnovení důvěry odborné i laické veřejnosti v jejich vzájemnou spolupráci.