I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

Astma trápí půl milionu Čechů. Dalších 250 000 o své nemoci netuší

NoImg

Na 7. května připadá Světový den astmatu, vážného alergického onemocnění.

Chronická choroba, která postihuje především průdušky, je v České republice diagnostikována u půl milionu pacientů. Dalších přibližně 250 000 lidí trpí nemocí, aniž by o ní věděli. Astmatiků přitom každoročně přibývá. Nemocným pomáhají inovativní léčiva, která dokáží snížit četnost a stupeň příznaků. „V současné době je ve vývoji 74 nových léčiv, která by měla astmatikům jejich boj s nemocí usnadnit," uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Astma jako vážné alergické onemocnění

Astma je jedním z alergických onemocnění. Ta se vyznačují nepřiměřenou reakcí na běžně se vyskytující látky a vznikají u lidí, kteří jsou k nim dědičně předurčeni. „Projevy alergie mohou být různé, a to podle postižených orgánů. Alergická reakce ve sliznici nosu se projeví rýmou, v oční spojivce zánětem spojivky, postižení kůže ekzémem či kopřivkou. Pokud jsou postiženy průdušky, vzniká alergické astma," uvedl MUDr. Sáva Pešák z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

„Průduškové astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je spojeno se zvýšenou reaktivitou na mnoho podnětů, která vede k opakovaným epizodám dušnosti, pískotů, kašle a pocitům tlaku na hrudi. O alergickém astmatu hovoříme tehdy, jsou-li projevy navozeny alergenem – např. pylem, sporami plísní či alergeny roztočů," vysvětlil MUDr. Sáva Pešák. „Avšak ne každé astma bývá alergické. Zánět u astmatu může být navozen i zcela nealergickými mechanizmy," doplnil MUDr. Pešák.

Astma očima lékaře

Hlavními projevy průduškového astmatu (astma bronchiale) jsou záchvatovitá dušnost a kašel. „Pacienti mají pocit ztíženého dýchání, při kterém mohou být slyšet pískavé zvuky. Dalšími projevy jsou dráždivý kašel a tlaky na hrudi. Akutní projevy mohou být doprovázeny výraznou úzkostí. V době mezi záchvaty nemoci může být pacient zcela bez obtíží. V současné době klasifikujeme astma dle tíže a úrovně kontroly. Podle obtížnosti hovoříme o astma intermitentním, lehkém perzistujícím, středně těžkém perzistujícím a těžkém perzistujícím. Dle úrovně kontroly pak dělíme toto onemocnění na astma pod kontrolou, astma pod částečnou kontrolou a astma pod nedostatečnou kontrolou. Z této klasifikace pak vyplývá příslušná farmakoterapie," uvedl MUDr. Sáva Pešák z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Část nemocných o svém astmatu neví

Ačkoliv se rychlost nárůstu počtu astmatiků v posledních letech snížila, každoročně přibude v České republice přibližně 13 000 nemocných. Jejich aktuální počet je přibližně 500 000. Podle odhadů ovšem dalších přibližně 250 000 lidí trpí nemocí, aniž by o ní věděli. „Jedná se hlavně o nemocné s mírnějšími příznaky, např. suchým dráždivým kašlem, které přijali za součást svého života a nevyhledávají kvůli nim lékaře," sdělil MUDr. Sáva Pešák.

Inovativní léčba snižuje projevy nemoci

Z hlediska léčby astmatu je důležité nemoc zachytit včas a zvolit její odpovídající formu. „Inovativní preparáty dokáží zablokovat řetězec nemoci, díky čemuž nedojde ke vzniku příznaků, respektive se jejich četnost a stupeň sníží. Úspěšně jsou využívána také biologická léčiva," vysvětlil Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). „Inovativní farmaceutické společnosti vyvíjejí v současné době 74 nových léčiv, která by měla astmatikům jejich boj s nemocí usnadnit," doplnil Jakub Dvořáček.