I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

AIFP: Změna výkladové praxe iniciovaná Ministerstvem zdravotnictví usnadňuje poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu

NoImg

Léčivé přípravky za symbolickou cenu 

Poskytování léčivých přípravku za symbolickou cenu probíhá prostřednictvím zdravotnických zařízení. Jedná se například o situace po ukončení klinického hodnocení. Pacientům profitujícím z léčby je přípravek nabídnut v tomto režimu, a to do doby, než je registrován v ČR. Obdobně je pacientům dostupný i v případě, kdy není stanovena cena a úhrada, případně do ukončení léčby, nebo převedení na jinou terapii. 
 
Dalším příkladem je léčba vysoce inovativními léčivými přípravky v situaci, kdy uplyne dočasná úhrada stanovená Ústavem pro kontrolu léčiv a zároveň není stanovena úhrada trvalá. Pacient, který v mezidobí začal léčivý přípravek užívat za symbolickou cenu, jej může v tomto režimu užívat až do ukončení léčby. 
 
Dále jsou zde situace, kdy specializované centrum před koncem kalendářního roku vyčerpá rozpočet pro danou skupinu pacientů. Farmaceutické firmy mohou přistoupit k poskytnutí léčivých přípravků za symbolickou cenu do konce příslušného roku. 
 
„Obdobných případů poskytování léčivých přípravků za symbolickou cenu bude v budoucnu pravděpodobně přibývat. Doufáme, že nové možnosti se otevřou především s plánovanou novelizací zákona o léčivech, a to především v oblastech léčiv na vzácná onemocnění a vysoce inovativních léčivých přípravků,“ doplňuje závěrem Jakub Dvořáček. 

Ke stažení