I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

AIFP rozšiřuje oznamovací povinnosti farmaceutických firem. Cíl: další zprůhlednění vztahů s lékaři

NoImg

Současná databáze obsahuje přehled kongresů, jejichž organizátory jsou zdravotnické organizace a odborné společnosti. V nově vzniklé databázi bude uveřejňována sponzorovaná účast odborníků i na kongresech, které jsou organizovány specializovanými agenturami (tzv. PCO, Professional Congress Organizer). Prvním rokem sběru dat je rok 2018. První údaje v databázi za tento kalendářní rok budou zveřejněny do 30. června 2019. 
 
Transparentnost poskytování finančních prostředků ze strany farmaceutických firem odborníkům a etická kultivace zdravotnictví je jedním z klíčových zájmů asociace. 
 
Jedná se o vlastní projekt AIFP, který má doplnit celoevrospkou iniciativu Transparentní spolupráce, kterou AIFP implementovala již v roce 2014. Na podporu nového projektu asociace uspořádala dva jednodenní workshopy. Prezentace z těchto akcí jsou k dispozici níže. 
 
www.lekarskekongresy.cz