I agree

This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information, click here

85% POKLES ÚMRTNOSTI DÍKY INOVATIVNÍ LÉČBĚ HIV/AIDS

Každoročně připadá na 1. prosinec Světový den boje proti HIV. Odhaduje se, že celosvětově je virem HIV nakaženo téměř 37 milionů lidí. Během posledních dvou dekád se díky výzkumu a inovacím v léčbě výrazně zlepšily jejich vyhlídky na kvalitnější život. Inovativní farmaceutické společnosti se zaměřují na hledání nových a účinnějších možností léčby, ve fázi vývoje a testování jsou další čtyři desítky léků. Díky nim je AIDS nyní klasifikováno jako zvládnutelný chronický stav. Důkazem je i výrazný pokles úmrtnosti, a to až o 85 % ve srovnání se situací před 10 lety.

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že virem HIV je v současné době nakaženo 36.9 milionu lidí. Díky moderní léčbě se ale každoročně snižuje počet úmrtí. V loňském roce mu podlehlo na 1,2 milionu pacientů, což je o 2 miliony méně než v roce 2014. Inovativní medicína může znamenat novou naději i pro 2 354 HIV pozitivních pacientů, kteří byli k roku 2014 dle Státního zdravotního ústavu evidováni v České republice. Od roku 2012 jich bohužel výrazným tempem přibývá.

44 nových různých léků a vakcín ve vývoji

Pokrok, kterého se v posledních dvaceti letech podařilo v léčby HIV/AIDS dosáhnout, je obrovský. „Zatímco v 90. letech znamenala diagnóza HIV pozitivní smrtelné onemocnění, dnes se díky inovativním lékům daří postup viru usměrňovat a snižovat míru komplikací, které s onemocněním souvisí. Pacienti mají i přes svou diagnózu vyhlídky na kvalitní život,“ uvádí Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a dodává: „V roce 1995 byly k dispozici pouze tři schválené látky k léčbě HIV, nyní existuje díky intenzivním snahám inovativního farmaceutického průmyslu 44 různých látek. Z toho je 25 antivirotik, 16 vakcín, 3 genové terapie.“

Pokles úmrtnosti o 85 %

Od uvedení vysoce aktivní antiretrovirální léčby v roce 1995 poklesla úmrtnost na HIV / AIDS až o 85 %. Kombinací různých antiretrovirálních látek v léčivých přípravcích dochází ke zpomalování postupu viru a zvyšování efektivity léčby. „Kromě antiretrovirálních látek se inovativní farmaceutický průmysl zaměřuje na vývoj přípravků k podpoře imunitního systému pacientů s HIV/AIDS a k léčbě komplikací spojených s AIDS v pokročilejším stádiu. V neposlední řadě se věnuje i vývoji vakcíny k prevenci a léčbě HIV/AIDS. Jen v USA se aktuálně testuje 40 nových léčivých přípravků,“ upřesňuje Jakub Dvořáček z AIFP.

Fakta o HIV v České republice:

  • Od roku 1985 evidováno 2 342 případů výskytu HIV.
  • V loňském roce zaznamenáno 232 nových případů nákazy HIV.
  • K přenosu viru dochází nejčastěji sexuální cestou.
  • Od roku 2002 počet nakažených výrazně narůstá.

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde.