Vyvracíme dezinformace o covid-19: vakcíny a senioři

NoImg

13.04.2021: Očkování proti covid-19 je terčem usilovné dezinformační kampaně. Cílem dezinformátorů je záměrná manipulace se čtenáři s vidinou vlastního prospěchu. Tím může být prodej „zázračných“ prostředků k ochraně před koronavirem, radost z úspěchu úmyslně rozšiřovaných lží nebo snaha o podrytí důvěry v demokracii. Společně s odborníky vám pomůžeme se v záplavě dezinformací vyznat.  
                

Jednou z nejrozšířenějších dezinformací je tvrzení, že očkování proti covid-19 je nebezpečné pro seniory. Vzhledem k tomu, že senioři jsou více ohroženi těžkým až fatálním průběhem nemoci covid-19, je pro ně rozhodnutí o očkování na základě faktů zvláště důležité.  

V České republice bylo přibližně 50 % úmrtí na covid-19 ve věkové skupině 80 let a více1. Riziko úmrtí na covid-19 je pro seniory nad 75 let přibližně 200x vyšší než pro lidi mladší 65 let bez rizikových faktorů2. Na druhé straně kolují po sociálních sítích falešné zprávy o tom, jak právě senioři umírají po očkování různými vakcínami proti covid-193,4 

Všechna podezření na úmrtí v časové souvislosti s očkováním vakcínami proti covid-19 jsou velmi přísně posuzována a zkoumána. Dosavadní šetření neprokázala, že by vakcíny proti covid-19 byly spojeny s vyšším výskytem úmrtí mezi seniory. Nelze zapomenout na to, že tato nejrizikovější skupina, je také nejzranitelnější. Tito lidé budou mít riziko úmrtí vyšší i bez onemocnění covid-19 nebo očkování proti němu. Obecné riziko přetrvává – i za normální situace umírá více seniorů než mladších lidí. 

Podívejme se, jaké výsledky má reálné použití vakcín proti covid-19. K dispozici jsou již první čísla: V Izraeli proočkovali velkou část populace a zjistili, že u populace 70 let a starších se po dvou dávkách vakcíny snížil výskyt onemocnění covid-19 s klinickými příznaky o 98 %5. Tato data odrážejí zkušenost asi 148 000 lidí – 79 000 očkovaných a 79 000 neočkovaných. 

Účinnost vakcín u seniorů je podobná, jako účinnost u mladší populace. Obdobně jako v Izraeli, i v České republice klesl po začátku vakcinace podíl úmrtí na covid-19 ve skupině seniorů nad 80 let.  

Porovnáme-li přínosy a potenciální rizika vakcín proti nemoci covid-19 u skupiny seniorů včetně těch nejzranitelnějších, přínosy jasně převažují. Německý epidemiologický model založený na datech odhaduje, že očkováním seniorů nad 75 let můžeme předejít přibližně 77 % všech úmrtí způsobených nemocí covid-196

Lze tedy shrnout: přínos vakcín nad potenciálními riziky převažuje. Navíc z dosavadních izraelských výsledků lze dovodit, že vakcíny přinášejí menší výskyt onemocnění a snížení rizika úmrtí na covid-19.   

Komentář odborníka 

"Každé hlášené podezření na nežádoucí účinek SÚKL ověří, dá mu světově unikátní číslo a odesílá ho k dalšímu hodnocení do evropské databáze. O počtech hlášení každý týden informujeme a s veřejností sdílíme i data k jednolitvým reakcím, které nám byly nahlášeny. 

Bezpečnost jednotlivých vakcín každý měsíc řeší i výbor PRAC Evropské agentury pro léčivé přípravky. Také o jeho závěrech SÚKL pravidelně informuje. 

Nesnažíme se tedy před veřejností něco tajit, což je častným argumentem dezinformátorů."

Mgr. Irena Storová, MHA 
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv  

  

Ke stažení 
 

Zdroje 

1. Burýšek J. Kdo umírá na covid? Stoupá podíl mladších ročníků. Seznam zprávy, 19.2.2021 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/data-kdo-umira-na-covid-stoupa-podil-mladsich-rocniku-143258 
2. Ioannidis JPA. Global perspective of COVID-19 epidemiology for a full-cycle pandemic. Eur J Clin Invest 2020;50:e13423
3. Krupka J. Genocida seniorů? Na sociálních sítích se množí lži o očkování v zahraničí. Deník 21.1.2021 https://www.denik.cz/z_domova/fakenews-covid-ockovani.html
4. Torjesen I. Covid-19: Norway investigates 23 deaths in frail elderly patients after vaccination. BMJ 2021;372:n149
5. Dagan N, Barda N, Kepten E at al. BNT162b2 mRNA covid-19 vaccine in nationwide mass vaccination setting. N Engl J Med 2021; DOI: 10.1056/NEJMoa2101765
6. Brenner H. Focusing COVID-19 vaccination on elderly and high-risk people. Lancet Regional Health Europe 2021;2:100044