Vyvracíme dezinformace o covid-19: očkování a plodnost

NoImg

10.03.2021: Očkování proti covid-19 je terčem usilovné dezinformační kampaně. Cílem dezinformátorů je záměrná manipulace se čtenáři s vidinou vlastního prospěchu. Tím může být prodej „zázračných“ prostředků k ochraně před koronavirem, radost z úspěchu úmyslně rozšiřovaných lží nebo snaha o podrytí důvěry v demokracii. Společně s odborníky vám pomůžeme se v záplavě dezinformací vyznat.     
    

Jednou z posledních poplašných informací o vakcínách proti covid-19 je ta, která dává vakcíny do souvislosti s neplodností. Podkladem pro tuto informaci je tvrzení, že vakcíny obsahují mimo jiné i genetickou informaci vedoucí k tvorbě proteinu, který se jmenuje syncytin-1, případně tvrzení, že protilátky navozené očkováním jsou namířeny proti proteinu syncytin-1 (proteinu nutného pro tvorbu placenty). Informace virálně se šířící hlavně mezi odpůrci očkování pokračuje hypotézou, že vzniknou-li po očkování protilátky proti proteinu syncitin-1, tento protein nebude aktivní, placenta nebude funkční a výsledkem bude neplodnost.  

Skutečnost je ale jiná. Je pravda, že tzv. „spike“ protein, který je na povrchu viru SARS-CoV-2 a jehož genetickou informaci dostupné vakcíny obsahují, je v některých částech totožný se syncytinem-1. To ale není mezi bílkovinami vzácné a už vůbec to neznamená, že bílkoviny jsou stejné či velmi podobné. Lze to připodobnit k situaci, kdy máme dvě auta se dvěma registračními značkami, např. 2EF1234 a 2EF3456. Přestože značky jsou podobné (a mají dokonce 4 stejné znaky, z toho 3 na stejném místě), nikdo asi nebude tvrdit, že jde o stejný vůz. Stejně „podobnost“ mezi „spike“ proteinem a syncytinem-1 není dostatečná k tomu, aby vznikla tzv. zkřížená imunitní reakce, tedy stav, kdy imunitní reakce vyvolaná očkováním proti SARS-CoV-2 napadne také syncytin-1.  

Samozřejmě mohou pochybovači poukazovat na to, že vývoj vakcín proběhl rychle, musíme čekat na další data apod. V tomto případě však existuje  argument, který je založen na zkušenosti milionů lidí. I virus, který nás bohužel stále infikuje, má na svém povrchu „spike“ protein, který se podobá syncytinu-1. Kdyby obavy týkající se neplodnosti po očkování byly opodstatněné, určitě by se u infikovaných jedinců objevila imunitní reakce nejenom proti viru (a jeho „spike“ proteinu), ale také proti syncytinu-1, což by mohlo vést k poruchám plodnosti. Poruchy plodnosti po infekci SARS-CoV-2 však nebyly zaznamenány. Není důvod se domnívat, že imunitní odpověď proti „spike“ proteinu navozená virovou infekcí se liší od imunitní odpovědi navozené vakcínou, proto lze obavu z neplodnosti po vakcinaci uzavřít jako neopodstatněnou.  

Komentář odborníka

„Mohu jen doplnit, že u žádné z vakcín ani studie reprodukční toxicity nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, vývoj embrya/plodu, porod nebo vývoj po narození a ani dosavadní zkušenosti z používání vakcín nenasvědčují riziku pro plodnost." 

Mgr. Irena Storová, MHA 
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv 

 

Ke stažení 
  

Zdroje 

Abbas AK, Lichtman AH, Pillai S. Cellular and Molecular Immunology. 8th Ed., Philadelphia, Elsevier 2015, 535 s.
Goodman B. Why COVID Vaccines are Falsely Linked to Infertility. WebMD, Jan 12, 2021
https://www.webmd.com/vaccines/covid-19-vaccine/news/20210112/why-covid-vaccines-are-falsely-linked-to-infertility 
Russell T. New Study Seeks to Confirm That COVID-19 Vaccine Does Not Affect Male Fertility. verywellfamiliy, Jan 20, 2021
https://www.verywellfamily.com/can-the-covid-19-vaccine-impact-male-sperm-quality-5095897 
Shapiro N. The Covid-1 Vaccine Des Not Cause Infertility. Here’s Why People Think It Does. Forbes, Dec 27, 2020 
https://www.forbes.com/sites/ninashapiro/2021/12/27/the-covid-19-vaccine-does-not-cause-infertility-heres-why-people-think-it-does/?sh=7d57139268f5