Transparentní spolupráce

Transparentní spolupráce Vstup do databáze zdravotnických odborníků a zařízení Představení celoevropské iniciativy "Transparentní spolupráce"

Spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi je neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Jako taková má pozitivní vliv na kvalitu poskytované péče i hodnotu medicínského výzkumu. 

Odborníci disponují cennými znalostmi o nemocech a jejich léčbě, které pomáhají farmaceutickým společnostem posouvat hranice moderní medicíny. Obě strany se pravidelně setkávají během vědeckého výzkumu, klinického hodnocení, vzdělávacích aktivit atp.

Je to však právě spolupráce mezi odborníky a průmyslem, jež může vytvářet potenciál pro střet zájmů. Jsme svědky tlaku veřejnosti, médií i politiků na zprůhlednění a objasnění těchto vztahů. 
 
Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) po diskusi s odbornými i průmyslovými kapacitami proto přistoupila k přijetí Disclosure kodexu, který dává vzniknout iniciativě "Transparentní spolupráce". 

 

Co přináší "Transparentní spolupráce"? 

Primárním cílem této celoevropské iniciativy, jejímž vzorem je americký Sunshine Act, je objasnit rozsah i podstatu spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi a ozřejmit výši souvisejících plateb. 

Na koho se zveřejnění bude vztahovat? 

Zveřejnění informací se bude vztahovat na všechny zdravotnické odborníky a zdravotnická zařízení, která budou v daném období spolupracovat s farmaceutickými společnostmi, jež jsou členy EFPIA. V České republice jde především, nikoliv však výhradně, o členy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Kompletní seznam členských společností EFPIA je dostupný na stránkách federace, www.efpia.eu

  • Členské společnosti AIFP 

       Kompletní seznam zde

  • Přidružené společnosti AIFP    
  • Nečlenské společnosti AIFP  

                                                             

Kde a kdy jsou informace zveřejňovány? 

Informace o realizované spolupráci jsou umístěny v databázi zdravotnických odborníků a zařízení. Data jsou zveřejňována každoročně k 30. červnu, a to vždy zpětně za období jednoho kalendářního roku. Pooprvé byla data uveřejněna v roce 2015. 


Legal services for implementation of the initiative
Transparentní spolupráce is provided by Baker & McKenzie