Technologie mění i vývoj léků

NoImg

V loňském roce bylo v České republice provedeno 382 klinických studií. Tyto studie představují nedílnou součást vývoje nového léku. Pacientům přináší možnost dostat se k nejmodernější léčbě, podle analýzy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) také ročně ušetří státní kase až 625 milionů korun. Na nové trendy v oblasti klinického hodnocení, jako je například telemedicína, upozornila konference EUCROF, která do Prahy přilákala špičky oboru.

Uvedení léku na trh předchází několikaleté testování v rámci klinického hodnocení, kdy se prověřuje jeho účinnost a bezpečnost. „V České republice se nejčastěji provádí studie ve fázi III, kdy se sledují účinky léku na velké skupině pacientů. V roce 2015 do nich nově bylo zařazeno 6 812 pacientů, kteří tak získali bezplatný přístup k nejmodernější léčbě. Náklady na provádění klinických studií plně hradí farmaceutické společnosti. Za rok 2015 vydaly inovativní farmaceutické společnosti sdružené v AIFP 1,75 miliardy korun na realizaci klinických hodnocení v České republice," informuje Jakub Dvořáček, ředitel AIFP. V provádění klinického hodnocení se objevují nové trendy, které přináší přesnější měření účinků léku a zároveň větší komfort pro pacienty. Jedním z trendů je využívání komunikačních a informačních technologií, tzv. telemedicína, která jako jedno z témat dominovala letošní konferenci ke klinickému hodnocení EUCROF, konané v Praze. „Jednou z možností jsou například inteligentní náplasti, náramky, či případně části textilu jako např. trička, které jsou naprosto diskrétní a pohodlné, 24 hodin denně ale zaznamenává tep, tlak, teplotu a další požadované hodnoty pacienta. Výsledky okamžitě nebo v intervalech odesílají lékaři, který má přehled, aniž by pacient musel do ordinace," uvádí David Kula z Národního telemedicínského centra v Olomouci.