Špatně kompenzovaní pacienti s diabetem v době covidu-19: horší prognóza, vyšší úmrtnost

NoImg

V Praze 1. prosince 2021

Pandemie covidu-19 zasahuje některé skupiny obyvatel výrazněji než jiné. Jednou z ohrožených skupin jsou lidé s diabetem[1]. Ten je druhou nejčastější komorbiditou[2] zemřelých s covidem-19[3]. Diabetici jsou obecně vystaveni zvýšenému riziku vážných infekcí. Závažnost jejich průběhu u nich mohou ovlivnit zejména  vysoké, nebo naopak nízké hodnoty cukru v krvi[4] a obezita[5]. „Během pandemie covid-19 nenavštěvují mnozí diabetici ambulance diabetologů tak často jako obvykle, nemusí tak docházet k pravidelným úpravám léčby a léčebných opatření, mohou být vynechávána některá preventivní vyšetření a také nezbytná edukace,“ vysvětluje prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin), vědecký sekretář České diabetologické společnosti ČLS JEP  a dodává: „Kompenzace onemocnění tak u mnoha pacientů s diabetem nemusí být ideální, což následně zvyšuje riziko horšího průběhu onemocnění covidu-19.“ „Apelujeme proto na pacienty, aby nezanedbávali pravidelné lékařské kontroly, diskutovali s diabetology zlepšení jejich léčby a požádali je o vyšetření, na která mají nárok ze zdravotního pojištění, např. dlouhého cukru, očního pozadí. Dobře kompenzovaný diabetik má totiž v případě nákazy covid-19 lepší prognózu,“ doplňuje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. 

Diabetes je komplexní onemocnění, které vyžaduje kontinuální součinnost (dobře edukovaného) pacienta a lékaře. V rámci pravidelných kontrol hodnotí odborník míru kontroly nad onemocněním, tj. jak společně zvládají pomocí léčiv a režimových opatření optimalizovat hodnoty glykémie (hladiny cukru v krvi), krevního tlaku, lipidů a udržet optimální tělesnou hmotnost.

Opatření jsou průběžně upravována tak, aby pacient dosahoval co nejlepší možného stavu (tzv. kompenzace onemocnění) a dařilo se předcházet závažným, chronickým komplikacím, které s onemocněním souvisí. Jedná se zejména o diabetické onemocnění ledvin, diabetickou retinopatie (poruchy zraku), horší průběh infekcí a komplikace označované jako diabetická noha[6]

V průběhu koronavirové pandemie se intenzita pravidelných návštěv u lékařů snížila. „Telemedicína, vč. možnosti telefonických kontrol a e-receptu, v mnohém pomohla. Je však třeba si uvědomit, že standardní péči nahradit nedokáže,“ vysvětluje prof. Prázný. Často proto nedochází k pravidelným, osobním konzultacím, sledováním glykémie, úpravám léčby ani doprovodným vyšetřením, která jsou u pacientů s diabetem nezbytná. K již zmíněným zdravotním komplikacím se zároveň přidala další – zvýšené riziko horšího průběhu onemocnění covidem-19[7].

Vliv diabetu na průběh covidového onemocnění: zkušenost z ČR a ze světa
Dostupná data v ČR ukazují, že diabetes je druhou nejčastější komorbiditou zemřelých s covidem, trpěla jím téměř jedna třetina zemřelých pacientů[8]. Zároveň, poslední unikátní data z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS, ÚZIS) ukazují meziroční, skokový nárůst zemřelých pacientů s diabetem, a to téměř o 20 %[9]. V předchozích letech se úmrtnost pohybovala mezi 35 – 37 tisíci pacienty ročně, v roce 2020 poskočila na 45 279[10].

Česká data nejsou ve srovnání se zahraničím ničím výjimečná. Z informací amerických Center pro kontrolu a prevenci nemocí vyplývá, že diabetes se pojí s vyšším rizikem úmrtí, a to zejména při horší kompenzaci. Byl popsán více než trojnásobný nárůst úmrtí.[11] 
  • Podíl diabetiků 2. typu u pacientů s covidem-19 v USA činil u nehospitalizovaných pacientů 6 %, u hospitalizovaných již 24 %, mezi přijatými na jednotku intenzivní péče pro těžký průběhu onemocnění covid-19 bylo 32 %.
  • Itálii byla hlášena 17% prevalence diabetu u pacientů, kteří byli pro vážný průběh covid-19 přijati na jednotky intenzivní péče.
  • Ve Velké Británii bylo na jednotky intenzivní péče přijato 18,3 % diabetiků s vážným průběhem covidu-19.
  • Další studie prokázala významnou převahu diabetiků zemřelých na covid-19 ve srovnání s přeživšími na odděleních jednotek intenzivní péče ve Španělsku (30,5 % vs. 19,75 %).
Dostupné zahraniční studie v odborných, recenzovaných časopisech dále potvrzují, že pro pacienty s diabetem jsou vysoké i nízké hodnoty glykémie rizikovými faktory v případě nákazy covidem-19.[12] U pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykémií byl navíc pozorován nárůst závažnosti onemocnění a také nárůst úmrtnosti.[13] Obdobně tomu je s obezitou, která často diabetes provází. Pacienti s obezitou byli během pandemie častěji hospitalizování a jejich prognóza byla výrazně horší.[14] Což dokreslují i slova prof. Prázného: „Přestože nemáme k dispozici česká souhrnná data, víme jednoznačně, že se během pandemie snížila pohybová aktivita obyvatel a populace v souhrnu přibrala na hmotnosti. Společně se zvýšenou psychickou zátěží může tato situace vyústit ve zhoršení kompenzace diabetu. V případě, že není včas zachycena, zhoršuje se prognóza pacientů v případě onemocnění covidem-19.“   

Ekonomické důsledky nedostatečné kontroly glykémie
Diabetes neznamená jen nesmírnou zátěž pro pacienta a jeho okolí, ale také zdravotní rozpočet. V rámci studie Costs of COVID 19 pandemisc associated with diabetes in Europe a health cost model autoři vyčíslili odhad nákladů na hospitalizaci během první vlny covid-19 v Evropě. Ty se pohybovaly v rozmezí od 635 000 Kč mezi lidmi s diabetem 2. typu s dobrou kontrolou glykémie do téměř 1 500 000 Kč mezi lidmi s diabetem 1. typu s nedostatečnou kontrolou glykémie. Vyšší částka odráží vyšší riziko intenzivní péče, nutnost ventilační podpory a delší hospitalizace dle typu diabetu. Odpovídající náklady na hospitalizaci osoby bez diabetu byly odhadnuty na 430 000 Kč.[15]

Celkové přímé náklady na sekundární péči o pacienty s covidem-19 v Evropě byly odhadnuty na 13,9 miliardy €, tj. téměř 354 milionů korun. Zhruba 23,5 % z celkových nákladů připadalo na léčbu lidí s diabetem.

Jak dál?
Diabetes představuje významné zdravotní riziko minimálně pro jednu desetinu české populace. V době pandemie se k možným zdravotním komplikacím a komorbiditám přidává i riziko závažného průběhu a úmrtí na covid-19. „Proto je nyní nezbytně nutné, aby společně s dodržováním všech epidemiologických opatření a očkováním, docházelo k návratu k běžné péči o pacienty s diabetem, a to se všemi obvyklými vyšetřeními,“ vysvětluje prof. Prázný.

„Snahou všech zainteresovaných, tedy lékařů, pacientů, pacientských sdružení, ale i institucí – Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven i profesních sdružení by měla být usilovná snaha o včasnou diagnózu prediabetu, diabetu a adekvátní léčbu podle současných vědeckých poznatků. Tím lze zajistit nejen lepší zdravotní stav, vyšší kvalitu života pacientů, ale i značné úspory na intenzivní léčbu komplikací, komorbidit i covidu-19,“ dodává závěrem Mgr. Dvořáček.

Ke stažení

Zdroje 

[1] Cukrovka je v ČR i ve světě jednou z nejrozšířenějších chorob. Jen v České republice bude podle prognózy s touto nemocí v roce 2030 léčeno až 1,3 milionu lidí. V roce 2012 přitom činil jejich celkový počet „pouhých“ 903 964, o šest let později pak už 1 018 275. Více zde: https://www.aifp.cz/cs/tempo-narustu-vydaju-na-lecbu-diabetiku-klesa-jeji/.
[2] „Komorbidita“ je současný výskyt vícero onemocnění.
[3]Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Data-o-celkové-mortalitě-a-o-př%C3%ADčinách-úmrt%C3%AD-pacientů-s-covid-19.pdf.
[4] Jedná se o tzv. glykovaný hemoglobin, HbA1c.
[5] Zdroj: Crouse AB, Grimes T, Li P, Might M, Ovalle F, Shalev A, et al. Metformin Use Is Associated With Reduced Mortality in a Diverse Population With COVID-19 and Diabetes. Front Endocrinol. doi: 10.3389/fendo.2020. 600439
[6] V minulých obdobích trpělo diabetickým onemocněním ledvin 10 % pacientů z celkového počtu léčených diabetiků, z toho 33 % jich bylo postiženo selháváním ledvin. Diabetická retinopatie byla zaznamenána u 11,7 % pacientů, z toho 23,7 % mělo velmi nebezpečnou proliferativní formu, která má za následek novotvorbu cév, sklivcovou hemoragii, riziko odchlípení sítnice a poruchu zraku. Z celkového počtu pacientů s diabetickou retinopatií bylo 2,6 % postiženo slepotou. Další zaznamenávanou komplikací je tzv. diabetická noha. V České republice se toto vážné postižení dolní končetiny týkalo v průměru 5,6 % sledovaných diabetiků. Nejtěžším důsledkem této komplikace diabetu je amputace dolní končetiny, která musela být provedena u 18,5 % pacientů s diabetickou nohou.
[7] Zdroj: Shauly-Aharonov M, et al. Both high and low pre-infection glucose levels associated with increased risk for severe COVID-19: New insights from a population-based study. PLOS One. Published: July 22, 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254847
[8] droj: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Data-o-celkové-mortalitě-a-o-př%C3%ADčinách-úmrt%C3%AD-pacientů-s-covid-19.pdf.
[9] Zdroj: NRHZS 2010-2020, LPZ 1994-2020.
[10] Zdroj: NRHZS 2010-2020, LPZ 1994-2020.
[11] Zdroj: Salvatore Corrao et al. Type 2 Diabetes Mellitus and COVID-19: A Narrative Review. Frontiers in endokrinology. SYSTEMATIC REVIEW published: 31 March 2021 doi: 10.3389/fendo.2021.609470
[12] Zdroj: ly-Aharonov M, et al. Both high and low pre-infection glucose levels associated with increased risk for severe COVID-19: New insights from a population-based study. PLOS One. Published: July 22, 2021. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254847
[13] Zdroj: 6. Singh AK, et al. Does poor glucose control increase the severity and mortality in patients with diabetes and COVID-19? Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews Volume. 2020; 14, (5):725-727.
[14] Zdroj: Salvatore Corrao et al. Type 2 Diabetes Mellitus and COVID-19: A Narrative Review. Frontiers in endokrinology. SYSTEMATIC REVIEW published: 31 March 2021 doi: 10.3389/fendo.2021.609470
[15] Zdroj: 9. Bain SC, et al. Costs of COVID 19 pandemic associated with diabetes in Europe a health care cost model. Current Medical Research and Opinion. 2021, VOL. 37, NO. 1, 27–36.