Slovník pojmů

Zadavatel 

Název společnosti, která klinické hodnocení realizuje

Číslo protokolu 

Identifikační číslo zadavatele pro dané klinického hodnocení

EudraCT number 

Evropské identifikační číslo pro dané klinické hodnocení

Subjekt hodnocení 

Pacient nebo zdravý dobrovolník zařazený do klinického hodnocení

Double blind 

Dvojitě zaslepené (ani zkoušející, ani subjekt hodnocení neví jakou léčbu dostává)

Randomizace 

Náhodné přiřazení subjektu hodnocení k léčbě  

Multicentrické klinické hodnocení 

Studie probíhající dle jednoho protokolu na více centrech (může probíhat v ČR i mimo naši republiku) a je prováděna více zkoušejícími

Placebo 

Lék bez účinné látky MEK = Etická komise pro multicentrická klinická hodnocení 

Slovník klinických studií