Sdělení výkonného ředitele AIFP, Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, LL.M.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si vám sdělit, že po více než deseti letech intenzivní práce pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) jsem se rozhodl své působení ukončit. Rád bych se věnoval novým výzvám a tématům, a proto jsem přijal pozici náměstka ministra zdravotnictví. Mým úkolem bude od února 2022 příprava resortu na předsednictví Rady Evropské unie. 

Je za námi mnoho dobře odvedené práce. Asociace se ve veřejném prostoru etablovala jako významný subjekt zastupující zájmy inovativních farmaceutických společností. Podařilo se nám vybudovat silnou pozici a stali jsme se respektovaným partnerem pro ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny, odborné společnosti, pacientské organizace a řadu dalších subjektů. Ve spolupráci se stakeholdery se nám dařilo přispívat k vyšší dostupnosti moderní léčby pro české pacienty.

Asociace v uplynulých letech zrealizovala řadu přínosných projektů. Dovolte mi zmínit alespoň Akademii pacientských organizací, která dlouhodobě pomáhá spoluvytvářet sebevědomý, soběstačný a profesionální pacientský sektor, či v evropském prostoru unikátní studii Inovace pro život, která zmapovala konkrétní přínosy inovativních léčivých přípravků pro české pacienty, zdravotní a sociální systém. Na půdě AIFP jsme také přicházeli s novými cestami vedoucími ke kultivaci českého zdravotnického systému a vyššímu standardu etiky. Příkladem výstupů mohou být projekty Certifikace farmaceutických reprezentantů či Transparentní spolupráce.  Podařilo se nám vybudovat Národní organizaci pro ověřování pravosti léčiv, jež v ČR koordinovala vývoj systému pro boj proti padělkům léčiv. Přál bych si, aby asociace své projekty dále rozvíjela, přinášela nové a pokračovala nejen v budování respektovaných partnerství, ale zároveň se stávala inspirací pro celý zdravotnický sektor v ČR i v zahraničí.

Závěrem bych rád poděkoval stávajícím i dřívějším členům představenstva AIFP, zástupcům pracovních skupin a platforem i výkonnému týmu za neutuchající nasazení a spolupráci. Věřím, že se AIFP bude i nadále snažit podporovat transparentní, spravedlivý a otevřený zdravotnický systém, z něhož budou profitovat zejména čeští pacienti.

S úctou,

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.