Reakce AIFP na tiskovou konferenci VZP ze 30. listopadu 2017

NoImg

Všeobecná zdravotní pojišťovna obvinila výrobce léků ze zneužívání paragrafu 16 zákona o zdravotním pojištění.

Farmaceutické společnosti se nijak nezapojují do řízení o úhradě léčiv přes paragraf 16. O tuto výjimečnou úhradu v případě, že neexistuje jiná dostupná léčebná alternativa, žádá lékař pro svého pacienta, úhradu potom schvaluje revizní lékař pojišťovny.  Existují léky, jejichž vývoj je natolik nákladný a jež jsou určeny tak omezenému počtu pacientů, že je systém nevpustí, přestože na evropské úrovni jsou tyto léky uznány jako bezpečné a účinné. Pravidla jsou nastavena vstřícně spíše k lékům pro široce rozšířené choroby.

Výrobci některé léky tím pádem ani nezkusí na český trh uvést, protože ví, že by v tomto náročném a nákladném procesu stejně neuspěli. Případně, že by uspět mohli, ale za cenu, že by museli prodávat se ztrátou. Není možné podnikatelské subjekty nutit, aby jednaly neekonomicky a na své činnosti tratily. Je navíc i řada případů, kdy výrobce chce jít standardní cestou, ale schvalování úhrady se protahuje o celé roky.

Paragraf 16 je potřebný. Pokud by byl zrušen nebo výrazně omezen, přijde pacient o možnost získat léčbu v případě, že přípravek v ČR není z jakéhokoli důvodu dostupný.

Princip sdílení rizik, který VZP navrhuje, není třeba v ČR zavádět, vždyť se zde již celé roky uplatňuje! Risk-sharingové dohody jsou zcela v pořádku, již vícekrát se uzavíraly v rámci procesu standardního stanovování cen a úhrad. Je dobře, že v ČR tato možnost existuje, umožňuje to zvyšovat dostupnost léčby. 

Ceny léčiv v ČR

Není pravda, že jsou inovativní léčiva dražší než jinde v Evropě, jak tvrdí VZP. Pokud je přípravek zařazen do standardního systému úhrad, stanovuje se v ČR jeho cena ze zákona jako průměr 3 nejnižších cen v EU. Výše úhrady navíc podle zákona nesmí být vyšší, než je nejnižší cena kdekoliv v Evropské unii. Logicky tedy léčiva u nás nemohou být příliš drahá. Důkazem je i to, že léky za přibližně 5 mld. Kč dovezené do ČR jsou během roku vyvezeny reexportéry do zemí, v nichž je cenová hladina vyšší. 

Článek v BMJ, kterým VZP argumentuje

Článek v časopise BMJ, na který se VZP odvolává s tvrzením, že léky v onkologii jsou často neúčinné, kritizovala řada autorit včetně Evropské lékové agentury. Většinu léčivých přípravků dostupných v ČR schvaluje na doporučení Evropské lékové agentury Evropská komise – je prokázáno, že jsou účinné a bezpečné.

Za pozornost stojí, že jeden z autorů metodiky použité při citované studii Nathan I. Cherny se pro BMJ koncem října vyjádřil, že metodika byla ve studii špatně využita. Přínosy moderní onkologické léčby jsou neoddiskutovatelné, pacienti přežívají déle než kdy předtím v mnohem vyšší kvalitě života. Schválené inovativní léky účinné jsou, to je vědecky prokázané. Z mnoha důvodů ale jejich přínosy nedokáže český systém zhodnotit.