Projekt Webae nabízí přes 118 miliónů korun

NoImg

Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) vyhlásila počátkem července 2013 deváté kolo iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI). Její součástí je projekt Webae, který se zaměřuje na využití nových technologií v oblasti farmakovigilance.

Cílem projektu je vytvořit mobilní aplikaci informující o nežádoucích účincích léčiv, speciální software a technický rámec pro shromažďování a vyhodnocování informací o farmakovigilanci, pocházejících ze sociálních médií. Projekt Webae nabízí i českým výzkumným týmům, malým a středním podnikům a dalším subjektům působícím v oblasti informačních technologií částku přesahující 118 milionů korun. Zájemci mohou do výzvy vstoupit do 9. října 2013.

Podpora farmakovigilance, tedy sledování bezpečnosti nových léčivých přípravků, je jedním z hlavních cílů Evropské unie. Dosud existující systém reportování o negativních účincích léčiv přitom již neodpovídá moderním způsobům komunikace. „Iniciativa IMI se proto rozhodla reagovat na aktuální komunikační trendy a v rámci své deváté výzvy vyhlásila projekt Webae, který se zaměřuje na vývoj nových technologií, které by měly podpořit bezpečnost nových léčiv,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která v České republice program IMI zastřešuje.

Cílem projektu Webae je podpora propojení mezi veřejným a soukromým sektorem při vývoji moderních technologií pro podporu farmakovigilance. Do projektu Webae se mohou zapojit také české biotechnologické firmy, malé a střední podniky, regulátoři, akademická obec, vládní agentury
a neziskové organizace, působící v oblasti informačních technologií. Kompletní informace o 9. výzvě IMI a způsobu přihlášení jsou dostupné zde: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-7.

O iniciativě IMI

 • Iniciativa IMI (Innovative Medicines Initiative) je příkladem public-private partnershipu v oblasti vývoje nových léčiv, diagnostických metod atp.
 • Jejím cílem je již od roku 2008 finanční podpora společného farmaceutického výzkumu prostřednictvím tematicky zaměřených výzev.
 • Dosavadní výzvy se zaměřily například na výzkum a vývoj léčivých přípravků v těchto oblastech: lupénka, neurologická onemocnění, metabolické komplikace obezity, revmatoidní artritida, nádorová onemocnění, diabetes, astma, autismus a plicní onemocnění.
 • IMI je financována Evropskou komisí a EFPIA, celkový rozpočet je 50 miliard korun. 25 miliard korun poskytla Evropská komise ze Sedmého rámcového programu, zbylých 25 miliard korun přispěla EFPIA.

 IMI v číslech

 • 40 počet probíhajících výzkumných projektů, do kterých se zapojilo:
 • 4 500 vědeckých pracovníků
 • 594  akademických a výzkumných center
 • 363  týmů inovativních farmaceutických společností (členů EFPIA)
 • 109  malých a středních podniků
 • 18  pacientských organizací
 • 9  regulatorních orgánů
 • týmy z České republiky