Četl jsem a souhlasím

Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

Pro pacienty

Práva pacientů
Práva pacientů
Když člověka postihne vážná nemoc, je pro něj a jeho blízké klíčové: Dokážou lékaři pomoci? Existuje lék? Neméně důležité je ptát se: Na co mám ve zdravotnictví právo? Aktivní pacient, který se o svá práva zajímá, může být v lepší situaci než pacient pasivní. Na tomto místě se pokusíme…
Znám své léky: online poradna
Znám své léky: online poradna
Pokud člověk užívá více léků najednou, mohou se navzájem ovlivňovat. Některé kombinace léčiv mohou mít neblahé následky – pak mluvíme o nežádoucích lékových interakcích.
Klinická hodnocení: online poradna
Klinická hodnocení: online poradna
Bezplatná online poradna „Klinická hodnocení“ pomáhá zájemcům z řad pacientů zjistit, zda jsou v České republice otevřené klinické studie vhodné právě pro ně. Zapojením do studie pacient podpoří vývoj inovativních léků a zároveň získá příležitost být léčen nadějnou látkou, které možná…
Dostupnost léčby
Dostupnost léčby
Doplatky na léky a léková politika. Zde naleznete sekce, které se zabývají těmto důležitými a klíčovými oblastmi.
APO
APO
Akademie pacientských organizací je vzdělávací a rozvojový projekt AIFP určený pro pacientské organizace. Jeho cílem je podpořit nezávislost českých pacientských sdružení, umožnit jejich dlouhodobý rozvoj a naučit je efektivněji získávat prostředky na vlastní činnost.
Prevence
Prevence
Všichni podvědomě tušíme, že předejít problému je lepší (účinnější, pohodlnější, levnější) než řešit vzniklý problém. V péči o zdraví to platí určitě. Třebaže farmaceutický průmysl si spojujeme především s léčením, řada společností vyvíjí také léčivé přípravky určené právě k prevenci.
Vývoj léků
Vývoj léků
V jednotlivých sekcích představujeme terapeutické oblasti, které v posledních letech zaznamenaly významný vývoj. Další sekce se věnuje tématu stárnutí české populace a roli inovativních léčiv v tomto problému.
Spolupráce průmyslu s pacientskými organizacemi
Spolupráce průmyslu s pacientskými organizacemi
Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují potřeby pacientů a/nebo ošetřovatelů. Pro zajištění etického a transparentního způsobu uspořádání vztahů mezi farmaceutickým průmyslem a organizacemi pacientů…