Práva pacientů

Když člověka postihne vážná nemoc, je pro něj a jeho blízké klíčové: Dokážou lékaři pomoci? Existuje lék? Neméně důležité je ptát se: Na co mám ve zdravotnictví právo? Aktivní pacient, který se o svá práva zajímá, může být v lepší situaci než pacient pasivní. Na tomto místě se pokusíme shrnout základní práva pacientů a pojištěnců.

  • Právo na péči
  • Svobodná volba poskytovatele zdravotních služeb
  • Úhradový standard
  • Odborný standard
  • Odmítnutí přijetí pacienta do péče
  • Poučení pacienta
  • Použití léčivého přípravku off-label
  • Povinnosti pacienta
  • Odpovědnost za zajištění péče

Soudní rozhodnutí