Posun v léčbě revmatoidní artritidy: kratší hospitalizace, vyšší pracovní produktivita a dřívější návrat do běžného života

NoImg

V Praze 8. října 2021
 
Na 12. října 2021 připadá Světový den artritidy. V České republice žije přibližně 91 tisíc lidí s revmatoidní artritidou. Onemocnění významně omezuje život pacientů a může vést k trvalé invaliditě a plné závislosti pacienta na okolí. „Proto je velmi důležitý včasný přístup k účinné léčbě. Moderní léčiva zvyšují komfort léčby, prodlužují život, zkracují hospitalizace a snižují pracovní neschopnost pacientů,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).  
 
Revmatoidní artritida (RA) je chronické systémové onemocnění, které postihuje nejen klouby (ve kterých vyvolává chronický zánět), ale i jiné mimokloubní struktury, jako jsou plíce či srdce. Mezi jeho projevy patří zejména ranní ztuhlost kloubů, jejich otoky, bolestivost, deformity až omezení hybnosti nemocného. Nejčastěji se vyskytuje mezi 40. a 60. rokem života a 2–3x častěji postihuje ženy. V České republice tímto onemocněním trpí zhruba 1 % populace.[1],[2]
 
Díky novým způsobům léčby už nejsou pacienti natolik limitováni v běžném životě. Nemoc je možné zvládat u větší části nemocných podáváním biologických, nebo cílených syntetických léků. Pacienti mohou díky včasnému zahájení biologické terapie žít plnohodnotný život a pracovat déle. Včasné zahájení biologické terapie u pacientů s RA bylo doprovázeno poklesem pracovní neschopnosti z 19,4 % na 5,6 % již po 3 měsících léčby.

Biologické DMARD (chorobu modifikující léky) se začaly využívat již na konci 90. let a díky schopnosti redukovat zánětlivost a strukturální poškození kloubů výrazně napomohly léčbě RA, dříve byly předepisovány pouze u pacientů s pokročilými případy RA. Pacienti dnes mohou využít také nových orálních cílených syntetických DMARD, díky kterým už není nutné aplikovat léčivou látku pomocí injekční stříkačky. Zvyšuje se tak pacientův komfort během léčby.

K dispozici jsou také nejmodernější malé synteticky vyrobené molekuly s perorálním podáváním neboli inhibitory Janusových kináz (JAK). Inhibitory mají rychlý nástup účinku s poklesem a dlouhodobým udržením nízké klinické aktivity a zpomalením rentgenové progrese. Inhibitory jsou schválené k léčbě dospělých pacientů se středně až vysoce aktivní RA a nedostatečnou odpovědí na jinou léčbu.

Produktivita práce se v důsledku kratší délky pracovní neschopnosti zvýšila. Průměrná délka roční pracovní neschopnosti klesla z 22,7 dne na 10 a zvýšila se produktivita práce.[3] Přes rostoucí prevalenci onemocnění ve společnosti dochází k poklesu hospitalizovaných i ke snížení délky celkové doby pobytu v nemocnici.
„Podle studie Inovace pro život vygenerovaly kratší pobyty pacientů v nemocnicích a nižší počet invalidních důchodů jen v období 2010 až 2017 významnou úsporu ve výši 399 milionů korun,“ uvádí finanční benefity Mgr. Dvořáček. Včasné zahájení biologické léčby, která zvyšuje práceschopnost pacientů, může podle dat Revma Ligy ČR a Ústavu lékového průvodce přinést dodatečných 40,9 mil. Kč za rok v podobě odvodů státu. 
 
Doplňková data o přínosech moderní léčby revmatoidní artritidy a dalších onemocněních jsou k dispozici v rámci studie Inovace pro život na webové stránce www.inovaceprozivot.cz.
 

Ke stažení

 

Zdroje 

[1] Fakultní nemocnice Olomouc
[2] Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
[3] Revma Liga ČR a Ústav lékového průvodce