Pomoc inovativních farmaceutických společností Ukrajině: léky, zdravotnický materiál i finanční podpora

NoImg

V Praze 31. března 2022

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině poskytují členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) humanitární, lékovou i finanční pomoc nejen Ukrajině, ale i ostatním státům, do kterých směřují ukrajinští uprchlíci. „Jedná se zejména o dary stovek tisíc balení léčivých přípravků (například antibiotik, léčiv proti bolesti, inzulinů, léčiv na nemocnění srdce, očkovacích látek atp.), finanční podporu neziskových organizací v řádech desítek milionů eur a darů zdravotnického materiálu. Lékovou pomoc asociace intenzivně koordinuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR v souladu s aktuálními potřebami ukrajinské strany. Další léková podpora probíhá přes globální centrály společností,“ říká Mgr. David Kolář, výkonný ředitel AIFP. Níže přinášíme ukázku podpůrných aktivit členů AIFP.

AbbVie

Soucítíme s lidmi na Ukrajině a všemi dotčenými v celém regionu. Současnou prioritou je zajistit bezpečnost našich kolegů a pomoci pacientům, kteří potřebují naše léky. S ohledem na vývoj krize a urgentní potřeby se zaměřujeme na tři filantropické pilíře – humanitární podporu, pomoc zaměstnancům a materiální dary.

AbbVie daruje organizacím International Medical Corps a Project Hope 1 milion amerických dolarů na dodávky zdravotnického materiálu na Ukrajinu a pro ukrajinské uprchlíky. Ukrajinské vládě a humanitárním partnerům darujeme rovněž základní léky. Podle potřeby zajišťujeme pomoc a finanční podporu našim ukrajinským zaměstnancům a jejich rodinám. 

Zaměstnanci AbbVie mohou finančně podpořit vybrané humanitární organizace s aktivní působností na Ukrajině a v okolních zemích, a to prostřednictvím nadace AbbVie Foundation, která jejich darovanou částku zdvojnásobí. Podle vývoje situace budeme nadále spolupracovat s neziskovými organizacemi i zaměstnanci a zajišťovat humanitární pomoc, protože doufáme v mírové řešení.

Astellas Pharma

Společnost Astellas věnuje 10 milionů jenů UNICEF (Dětskému fondu OSN) na podporu jejich humanitárních aktivit na Ukrajině. Kromě toho pracuje i na dalších možnostech podpory lidí postižených krizí na Ukrajině, tyto aktivity jsou řízeny centrálně oddělením udržitelného rozvoje. Společnost se též snaží zajistit, aby pacienti měli zachován přístup k jejich léčivým přípravkům.

Bayer

V reakci na invazi na Ukrajinu zřídila společnost Bayer fond pomoci při katastrofách ve výši 3 milionů eur. Podpůrný fond bude sloužit mezinárodním a lokálním organizacím humanitární pomoci, které se angažují na Ukrajině a v sousedních východoevropských státech. Fond zahrnuje také počáteční humanitární reakci společnosti, která byla uvolněna pouhý den po prvních útocích a díky níž bylo k  dispozici 300 000 eur na okamžitou pomoc německého Červeného kříže a místních organizací.

Společnost Bayer již 1. března vyslyšela žádosti ukrajinského ministerstva zdravotnictví a zajistila první zásilku potřebných antibiotik a sterilních zdravotnických potřeb. Navzdory velmi náročné situaci se léčiva a zdravotnické potřeby dostaly na Ukrajinu, kde pomohou uspokojit zdravotní potřeby až 27 tisíc pacientů.

Biogen

Společnost poskytuje významnou finanční a materiální podporu prostřednictvím humanitárních organizací působících celosvětově i přímo na Ukrajině. Do této chvíle byly poskytnuty částky v celkové výši více než 400 tisíc amerických dolarů. Zaměstnanci Biogenu v České republice rovněž podporují činnost českých humanitárních organizací v rámci svých individuálních příspěvků. Biogen je připraven dále podpořit aktivity českého ministerstva zdravotnictví.

Boehringer Ingelheim

Válka probíhající na Ukrajině se ve společnosti Boehringer Ingelheim hluboce dotýká nás všech. Jsme odhodláni pomáhat těm, kteří to potřebují, a podporovat ty, kteří se do pomoci zapojují.

V naší společnosti nyní pokračujeme v mnoha podpůrných iniciativách od dárcovství až po ubytování uprchlíků. Abychom tyto snahy posílili, poskytujeme kolegům v Evropě až deset dobrovolnických dnů na pomoc tam, kde je třeba. V prvních dnech války jsme organizacím poskytujícím pomoc v nouzi věnovali první finanční dar ve výši 2,5 milionu eur a zahájili jsme průběžné a trvalé darování léků na Ukrajinu.

Velmi dobře si uvědomujeme, že válka bude mít dlouhodobý dopad. Chceme být k dispozici nejen nyní, ale i v době, kdy se bude moci začít s obnovou Ukrajiny. Během následujícího roku proto věnujeme pravidelnou měsíční platbu 1 milionu eur polské a německé organizaci Červeného kříže.

Česká pobočka Boehringer Ingelheim také spustila finanční sbírku pro zaměstnance prostřednictvím portálu www.darujme.cz. Shromážděné finanční příspěvky zaměstnanců byly lokální pobočkou navýšeny o 2,5 násobek vybrané hodnoty.

Bristol Myers Squibb

Společnost Bristol Myers Squibb prostřednictvím Bristol Myers Squibb Foundation dosud podpořila humanitární organizace částkou vyšší než 1,2 milionu amerických dolarů. Částka byla rozdělena mezi Save the ChildrenInternational Rescue CommitteeAmericares, Direct Relief International a další organizace. 

Velkým projevem solidarity s Ukrajinou jsou také dary zaměstnanců: „Mezinárodně jsou příspěvky zaměstnanců na humanitární pomoc Ukrajině pozoruhodné. Nadace jejich štědrost podpoří speciálním globálním programem, v jehož rámci budou jejich příspěvky dále navýšeny,“ uvedl John Damonti, prezident Bristol Myers Squibb Foundation. Zaměstnanecké dary budou navýšeny o částku ve stejné výši a poskytnuty organizaci Save the Children.

Bristol Myers Squibb

Společnost Bristol Myers Squibb prostřednictvím Bristol Myers Squibb Foundation dosud podpořila humanitární organizace částkou vyšší než 1,2 milionu amerických dolarů. Částka byla rozdělena mezi Save the Children, International Rescue Committee, Americares, Direct Relief International a další organizace. 

Velkým projevem solidarity s Ukrajinou jsou také dary zaměstnanců: „Mezinárodně jsou příspěvky zaměstnanců na humanitární pomoc Ukrajině pozoruhodné. Nadace jejich štědrost podpoří speciálním globálním programem, v jehož rámci budou jejich příspěvky dále navýšeny,“ uvedl John Damonti, prezident Bristol Myers Squibb Foundation. Zaměstnanecké dary budou navýšeny o částku ve stejné výši a poskytnuty organizaci Save the Children.

Gilead Sciences

Nadace Gilead Foundation věnuje dar ve výši 3 milionů dolarů humanitárním organizacím USA for UNHCR (UN Refugee Agency), UNICEF USA a International Medical Corps, které poskytují pomoc lidem na Ukrajině. Do aktivní pomoci se zapojili také sami zaměstnanci společnosti, kteří ve sbírce vybrali již přes 330 tisíc amerických dolarů na pomoc Ukrajině.

Česká pobočka společnosti věnuje také léky v hodnotě až 5,5 milionu korun pro léčbu ukrajinských pacientů s HIV. Zároveň poskytla jednorázovou finanční podporu České společnosti AIDS pomoc, z. s., za účelem urgentního zajištění léčby HIV pozitivních pacientů ukrajinské národnosti, kteří v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině přišli o přístup k léčbě HIV. Jednání o další podpoře probíhají na lokální i regionální úrovni.

GSK

Společnost GSK poskytuje cílenou humanitární pomoc prostřednictvím svých dlouholetých partnerů z řad nevládních organizací, které mají na Ukrajině a v sousedních zemích své týmy. GSK bude i nadále reagovat na vývoj situace a řídit se svými humanitárními zásadami.

Společnost již věnovala 3,25 milionu liber Červenému kříži a organizaci Save the Children, které poskytují potraviny, vodu, první pomoc, léky, teplé oblečení a přístřeší lidem na Ukrajině a uprchlíkům na hranicích. Společnost také darovala 250 000 liber organizaci Crown Agents (nevládní organizace, která již 20 let spolupracuje s ukrajinským ministerstvem zdravotnictví) na financování 2 500 lékařských traumatologických souprav. Zároveň s organizací jedná o zajištění dodávek základních léků na Ukrajinu v době, kdy se situace zhoršuje.

Zaměstnanci po celém světě darovali organizaci Save the Children a Červenému kříži více než 230 000 liber, které společnost GSK dorovná. Společnost také reaguje na naléhavé požadavky ukrajinského ministerstva zdravotnictví na léčivé přípravky. Společnost daruje antibiotika, léky na astma a léky proti bolesti. Darování léčivých přípravků probíhá prostřednictvím dlouholetého partnera z řady nevládních organizací, společnosti Direct Relief. GSK zároveň jedná s organizací UNICEF o dodávkách základních dětských vakcín do Polska, aby ochránila rychle rostoucí populaci uprchlíků.

IPSEN

Kromě přímé podpory našich kolegů a pacientů, se společnost Ipsen rozhodla přispět k celosvětovému úsilí ve prospěch ukrajinského lidu. Darujeme 1,5 milionu eur, které budou rozděleny mezi dvě sdružení: Tulipe a Červený kříž. Tulipe je distributorem léčiv s humanitárním posláním schváleným francouzskou Národní agenturou pro bezpečnost léčiv. Toto sdružení shromažďuje dary od zdravotnických společností, aby prostřednictvím svých partnerů v terénu reagovalo na naléhavé potřeby obyvatelstva v nouzi během akutních zdravotních krizí, přírodních katastrof a konfliktů. Červený kříž ve Francii je nezávislou charitativní organizací, která spolupracuje s vládami a veřejnými orgány a provádí neutrální a nestrannou humanitární činnost.

V České republice, Ipsen Central Europe and Adriatics Cluster, pomáhá Ukrajině i okamžitou peněžní podporou. Celková individuální finanční podpora od zaměstnanců společnosti Ipsen CEA byla zdvojnásobena a zaslána přímo na účet velvyslanectví Ukrajiny v Praze.

Lilly

Společnost Lilly věnuje dávky inzulinu americké neziskové organizaci Project Hope v hodnotě 7,5 milionu amerických dolarů. Organizace umožňuje zdravotnickým pracovníkům čelícím největším zdravotním krizím na světě budovat odolné komunity a zdravější a spravedlivější svět. Project Hope je v současné době na Ukrajině a aktivně dodává základní léky a zdravotnický materiál Ukrajincům.

Společnost Lilly také zprostředkovává dodávku léčivého přípravku, který se používá k léčbě komplikací onemocnění covid-19 v hodnotě 1,8 milionu amerických dolarů, americké neziskové organizaci Direct Relief. Lokální pobočka společnosti poskytla této organizaci také zásilku inzulinů v celkové hodnotě 7,3 milionů korun.

Podpora organizací poskytujících pomoc

Nadace Lilly Foundation rovněž poskytuje dva shodné finanční příspěvky v celkové výši půl milionu amerických dolarů organizacím Direct Relief a Americares na podporu jejich úsilí při  pomoci v regionu.  Americares v současné době pracuje na poskytování pomoci rodinám, které čelí krizi na Ukrajině. Úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací, regionálními zdravotnickými úřady a mezinárodními, národními a místními organizacemi poskytujícími pomoc na Ukrajině a v sousedních zemích.

Nadace Lilly také dorovná finanční dary zaměstnanců společnosti Lilly až do výše dalšího půl milionu amerických dolarů.

Lundbeck

Společnost Lundbeck věnovala Dánskému červenému kříži 10 milionů dánských korun (přibližně 1,5 milionu amerických dolarů) na podporu pomoci při mimořádných událostech, zároveň společnost pomáhá s mimořádnými dodávkami léků na Ukrajinu (např. ve spolupráci s Dětskou psychiatrickou nemocnicí v Opařanech). Řada zaměstnanců české pobočky pomáhá individuálně (věcné a finanční dary).

Prioritou společnosti je také péče o kolegy a pacienty na Ukrajině i v Rusku, kteří jsou oběťmi válečného konfliktu.

Merck

Na podporu humanitární pomoci na Ukrajině věnuje společnost Merck Německému červenému kříži 2 miliony eur. Jeden milion z této částky věnuje rodina Merckových.

Léková pomoc je koordinována přímo z německé centrály společnosti. Na lokální úrovni bylo rozhodnuto o poskytnutí finančních darů prostřednictvím společnosti Člověk v tísni.

Novartis

V posledních dnech dodala společnost Novartis pacientům na Ukrajině a uprchlíkům v příhraničních oblastech více než 600 tisíc balení antibiotik, léků proti bolesti, kardiovaskulárních a onkologických léčivých přípravků.

Společnost Novartis také poskytla počáteční dar ve výši 3 milionů amerických dolarů charitativním organizacím na podporu uprchlíků a vysídlených osob na Ukrajině i v pohraničních oblastech. Společnost pokračuje v podpoře svých zaměstnanců a jejich rodin na Ukrajině i těch, kteří již zemi opustili. Novartis bude i nadále přispívat k humanitárnímu úsilí a zároveň pracovat na zajištění přístupu pacientů k léčivům ve všech zemích, ve kterých působí.

Zároveň společnost Novartis dbá na dodržování mezinárodních sankcí uvalených na Rusko. Zavedla proto soubor opatření, která zahrnují pozastavení kapitálových investic, reklamy v médiích a dalších propagačních aktivit v Rusku. Přestože je Novartis i nadále odhodlán zajistit přístup ke svým lékům v Rusku, zodpovědně pozastavuje zahajování nových klinických studií a přijímání nových účastníků do stávajících studií. Tato opatření budou kontinuálně kontrolována a posuzována.

Novo Nordisk

Nadace Novo Nordisk věnovala 55 milionů dánských korun (přibližně 7,4 milionu eur), z toho 5 milionů dánských korun (přibližně 700 tisíc eur) Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na poskytnutí naléhavé podpory a ochrany lidem, kteří byli nuceni opustit své domovy.

  • Vzhledem k narušení běžných dodavatelských řetězců vede společnost dialog s několika mezinárodními humanitárními organizacemi o poskytnutí pomoci.
  • Novo Nordisk uvedl do provozu informační linku pro pacienty a poskytovatele zdravotní péče k dostupnosti léků.
  • Společnost usiluje o to, aby udržela dodávky základních léků pro pacienty s chronickými chorobami, kteří žijí na Ukrajině.
  • Novo Nordisk daroval ukrajinskému ministerstvu zdravotnictví léky a zásoby, konkrétně léky na diabetes a hemofilii na 2měsíční léčbu pacientů. Distribuci přípravků k pacientům zajišťuje ukrajinské ministerstvo zdravotnictví.

Pfizer

Společnost Pfizer doposud zahájila několik humanitárních aktivit a nadále rozšiřuje svou podporu. Prozatím poskytla Nadace Pfizer 2 miliony amerických dolarů v rámci humanitárního grantu pro Úřad vysokého komisař pro uprchlíky OSN, Americký červený kříž, International Medical Corps a Mezinárodní záchranný výbor (The IRC).

Všechny tyto organizace působí v první linii a podporují řešení krizových priorit na Ukrajině, stejně jako okamžité potřeby uprchlíků v okolních zemích. Jejich práce zahrnuje zejména obnovu nezbytné infrastruktury na Ukrajině, podporu zdravotních zařízení a zásobování rodin jídlem, hygienickými potřebami a ochrannými službami.

Společnost zahájila také finanční sbírku „Humanitární katastrofa na Ukrajině“. Vybraný obnos Pfizer zdvojnásobí a rozdělí mezi organizace působící v místě konfliktu: UNICEF, International Rescue Committee, Save the Children, American Red Cross, CARE, Nova Ukraine a Sunflower of Peace.

Česká pobočka společnosti Pfizer zahájila interní sbírku hmotné pomoci mezi zaměstnanci, která bude věnována do sbírky velvyslanectví Ukrajiny v Praze.

Pfizer také poskytuje život zachraňující léky a vakcíny prostřednictvím cílených darů. Prozatím  společnost darovala bezmála 700 000 dávek život zachraňujících antibiotik, antifibrinolytik a onkologických léků, s cílem pomoci poskytovatelům zdravotní péče na Ukrajině a v okolních zemích.

Roche

Společnost Roche usilovně pracuje na podpoře Ukrajiny svými zdravotnickými produkty v souladu se svým základním posláním. V první fázi pomoci společnost darovala 150 000 balení Rocephinu, kriticky důležitého antibiotika, které se používá k léčbě příznaků mnoha druhů bakteriálních infekcí a které je uvedeno na seznamu základních léčiv Světové zdravotnické organizace. Společnost je v přímém kontaktu s mnoha globálními a místními partnery i charitativními organizacemi. Další dary budou následovat.

Uprchlíkům z Ukrajiny poskytuje Roche také pomoc při zajištění pokračování léčby svými léčivými přípravky. Pro pacienty a zdravotnické pracovníky na Ukrajině nebo z Ukrajiny zřídila společnost Roche vícejazyčnou celosvětovou informační a podpůrnou linku +36 146 182 58, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Společnost poskytuje též podporu a pomoc kolegům z ukrajinské pobočky Roche a jejich rodinám.

Česká pobočka společnosti Roche věnovala Českému červenému kříži 1 milion korun na řešení rozvíjející se humanitární krize v důsledku války na Ukrajině.

Servier

Společnost Servier na celosvětové úrovni oznámila vytvoření "Fondu solidarity s Ukrajinou", do kterého věnovala 700 000 eur. Lokální pobočka společnosti Servier potom darovala 500 000 korun neziskovým organizacím Člověk v tísni a Post Bellum.

Sobi

V Sobi jsme zděšeni událostmi, které se odehrávají na Ukrajině, násilím, které je tam pácháno, utrpením ukrajinského lidu a všech, které konflikt zasáhl.

Na podporu probíhajícího úsilí o pomoc Ukrajině a jejím obyvatelům věnuje společnost Sobi 1 milion švédských korun Červenému kříži. Nadále také děláme vše, co můžeme, abychom zajistili přístup k našim lékům na Ukrajině.

Společnost Sobi přispívá politicky neangažovanému Červenému kříži vzhledem k existující silné infrastruktuře této organizace a její schopnosti pomáhat jak lidem, kteří jsou stále na Ukrajině, tak těm, kteří již uprchli.

Takeda

Společnost Takeda je zdrcena probíhající humanitární krizí na Ukrajině a dopadem na všechny, kteří v zemi zůstali, nebo museli uprchnout. Závazek společnosti vůči pacientům, bez ohledu na to, kde se nacházejí, je nezlomný a v této době ještě důležitější. Společnost proto vynakládá veškeré své úsilí k tomu, aby ochránila své zaměstnance na Ukrajině a i nadále dodávala pacientům na Ukrajině i v regionu potřebnou léčbu.

Společnost Takeda podporuje celosvětové humanitární úsilí například tím, že přispěla částkou 300 milionů jenů (přibližně 2,6 milionu amerických dolarů) Mezinárodní federaci společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Ty aktivně poskytují naléhavou místní humanitární pomoc uprchlíkům a všem, kteří jsou postiženi válečným konfliktem. Daruje rovněž léky nemocnicím, které se snaží poskytovat nepřetržitou péči pacientům.

Společnost bude i nadále hledat způsoby, jak poskytnout další podpůrné služby pacientům i zdravotnickým zařízením. Zaměstnanci společnosti po celém světě se potom účastní sbírek lokálních i nadnárodních nevládních organizací.

UCB

Společnost UCB celosvětově věnovala na podporu humanitárního úsilí 300 000 eur německému Mezinárodnímu záchrannému výboru a belgickému Mezinárodnímu Červenému kříži a podporuje dobrovolnickou iniciativu zaměstnanců při této obrovské uprchlické krizi. Zároveň UCB spolupracuje s nevládními organizacemi (např. Tulipe), které dodávají léky pacientům ve válečné zóně. Zatím se jednalo o více než 300 000 denních dávek antiepileptik a 35 000 denních dávek antihistaminik.

 

Ke stažení