Patnáctá a šestnáctá výzva IMI 2

NoImg

18. července 2018 byly uveřejněny dvě nové výzvy evropské iniciativy IMI 2. Vědecká pracoviště a malé či střední firmy se tak mohou hlásit do již patnácté a šestnácté výzvy iniciativy IMI. Možnost podávání žádostí je otevřena u obou výzev do 24. října 2018. Aktuální výzvy nabízejí v součtu podporu v hodnotě téměř 434 milionů eur.

Patnáctá výzva IMI  

Témata aktuální patnácté výzvy jsou následující: 
Topic 1: Integrated research platforms enabling patient-centric drug development 
Topic 2: Blockchain Enabled Healthcare 
Topic 3: Microenvironment imposed signatures in tissue and liquid biopsies in immune-mediated diseases
Topic 4: Emerging translational safety technologies and tools for interrogating human immuno-biology
Topic 5: Development and validation of translational platforms in support of synaptopathy drug discovery
Topic 6: Digital endpoints in neurodegenerative and immune-mediated diseases 

Součástí patnácté výzvy je i uvedení nového uceleného programu s názvem Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator. Cílem programu je pokrok ve vývoji nových léků pro léčbu nebo dokonce prevenci rezistentních bakteriálních infekcí v Evropě i na celém světě. Program bude podporovat vývoj nových způsobů prevence AMR (včetně vakcín) a léčby (včetně nových antibiotik). AMR Accelerator obsahuje tři pilíře - A, B a C. První dva, tedy A a B, jsou součástí výzvy patnácté. Témata pilíře C tvoří výzvu šestnáctou.

Pilíř A se zabývá budováním kapacit, koordinací a vedením výzkumu zaměřeného na posílení vědecké základny v oblasti AMR, zatímco pilíř B je zaměřen na vývoj a objevení nových kombinací léků pro léčbu TBC. Pilíř C bude podporovat společné úsilí o objevování a rozvoj nových a inovativních agentů zabraňujících AMR. 

Topic 7: AMR Accelerator programme Pillar A: Capability Building Network to accelerate and validate scientific discoveries
Topic 8: AMR Accelerator programme Pillar B: Tuberculosis drug development network to accelerate and validate scientific discoveries and advance the R&D pipeline of new and innovative agents to address the global tuberculosis epidemic 
 

Šestnáctá výzva IMI 

Témata výzvy šestnácté jsou následující: 

Topic 1: Progress new assets (one pre-new molecular entity (preNME) and one first-time-in-human (FTIH) start) for tuberculosis (TB) that act synergistically with bedaquiline, cytochrome bc or cytochrome bd inhibitors
Topic 2: Progress novel assets (one FTIH start) for non-tubercular mycobacteria (NTM) that may act synergistically with bedaquiline and cytochrome bc drugs
Topic 3: Discover and progress novel assets with new mechanisms of action (one preNME for TB and one preNME for NTM) and biomarkers for TB and NTM infection
Topic 4: Determination of gepotidacin levels in tonsils and prostatic tissue
Topic 5: Infection site targeting, antibiotic encapsulated in nanoparticles for treating extracellular bacterial infections
Topic 6: Functional Ethionamide boosters: a novel combination for tuberculosis therapy
Topic 7: Intravenous treatments of serious infections (urinary tract infections (UTI), intra-abdominal infections (IAI) & hospital-acquired pneumonia/ventilator associated pneumonia (HAP/VAP)) caused by Gram(-) bacteria (Enterobacteriaceae +/- Pseudomonas and/or Acinetobacter)

Důležitou informací je, že do výzev inciativy IMI se mohou zájemci zapojit pouze jako součást mezinárodního konsorcia. Pro sestavení nového nebo zapojení se do již existujícího konsorcia je zapotřebí včas najít vhodné partnery. Partnery pro utvoření konsorcia si mohou jednotlivý žadatelé najít pomocí Horizon 2020 Partner Search

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (www.aifp.cz), se snaží podpořit zapojení českých vědeckých institucí a firem. Asociace též může zprostředkovat kontakt na české výzkumníky úspěšně zapojené do projektů z předchozích výzev IMI, kteří jsou ochotní podělit se o své zkušenosti s celým procesem. 

Kam se dál vydat 

Online semináře k jednotlivým tématům i obecným pravidlům a postupům IMI. Pro registraci či jejich shlédnutí offline pokračujte zde
Jednotlivá témata Call15 a Call16
Na webu www.aifp.cz jsou zveřejněny základní pokyny pro žadatele v češtině. 
Na webových stránkách IMI2 jsou k dispozici typy pro žadatele v angličtině a rady pro nalezení projektových partnerů (rovněž v anglickém jazyce).  

Kontakt 

Případné dotazy je možné směřovat na:
Šárka Dragounová
e-mail: sarka.dragounova@aifp.cz