Oznámení o úmrtí pana Radima Petráše, bývalého výkonného ředitele AIFP

Dovolujeme si vám sdělit, že na konci února 2022 skonal bývalý výkonný ředitel AIFP pan Radim Petráš.
 
Radim Petráš působil v Asociaci v letech 2007–2011. Za dobu jeho působení se původní Mezinárodní asociace farmaceutických společností (MAFS) přerodila do podoby dnešní Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Pan Petráš byl svému okolí znám jako přední odborník na farmaceutický průmysl a zdravotnický systém. Svými aktivitami významnou měrou přispěl k profilaci AIFP jako neopomenutelného partnera v oblasti českého zdravotnictví. Pan Petráš vždy kladl důraz na vysokou dostupnost moderních léčivých přípravků pro české pacienty, věnoval se rozvoji edukačních aktivit Asociace a kultivaci etických standardů.
 
Rádi bychom mu tímto poděkovali za jeho neúnavné úsilí o zlepšení situace českých pacientů.
 
Jeho rodině si dovolujeme vyjádřit upřímnou soustrast.
 
Tým AIFP