Kontrolní komise

Na fungování AIFP dohlížejí dva kontrolní orgány - Etická komise a Kontrolní komise.  

Kontrolní komise dohlíží na hospodaření AIFP, kontroluje zápisy z valných hromad a předkládá doporučení představenstvu. 

Volební období 2/2018 - 2/2020 

Předseda Kontrolní komise: Jiří Locker, Mundipharma

Členové:

  • Petr Janíček, Lundbeck
  • Petr Zelený, Sanofi