Kontrolní komise

Na fungování AIFP dohlížejí dva kontrolní orgány - Etická komise a Kontrolní komise.  

Kontrolní komise dohlíží na hospodaření AIFP, kontroluje zápisy z valných hromad a předkládá doporučení představenstvu. 

Volební období 2/2022 - 2/2024  

Předsedkyně Kontrolní komise: Adriana Funderáková Beňová, Bayer 

Členové:

  • Petr Janíček, Lundbeck 
  • Petr Zelený, Sanofi