Inovace pro život: přínos inovativních léčiv pro pacienty, zdravotní i sociální systém v České republice

NoImg

Inovativní léčba, včetně moderních lékařských postupů, se zásadním způsobem projevuje na zdraví obyvatelstva, prodlužuje délku a zkvalitňuje život pacientů. Aktivity inovativních farmaceutických společností dále přispívají k růstu hrubého domácího produktu a podporují zaměstnanost. Společnosti prostřednictvím širokého spektra svých aktivit napomáhají ulehčit rozpočtům nemocnic i pojišťoven. Unikátní studie Inovace pro život mapuje dopady inovativní léčby na pacienta, zdravotní a sociální systémy i ekonomiku ČR.