IMI 2 vyzývá k hledání účinnější léčby revma

NoImg

V rámci Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2), která nabízí financování pro vědecké projekty s cílem podpory vývoje nových léků a léčebných metod, je vypsána nová výzva. Zaměří se na boj proti rezistentní bakterii clostridium difficile, vývoj nové léčby revmatických onemocnění, evaluaci účinnosti vakcín proti chřipce nebo onemocnění jater.

Sběr žádostí o granty bude probíhat do 26. července 2016.

„Evropská iniciativa IMI 2 nabízí financování výzkumu vědeckým týmům i z České republiky. Vybízí k rychlejšímu hledání odpovědí na palčivé otázky současné medicíny. Příležitosti výzev IMI 2 v minulosti úspěšně využili například vědci z Mendelovy univerzity v Brně. Doufáme, že nová výzva osloví i další české výzkumníky,“ říká Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

V pořadí již devátá výzva IMI 2 je zaměřena na šest témat:

Boj proti clostridium difficile (antimikrobiální rezistence)

Infekce bakterií clostridium difficile je často důsledkem léčby antibiotiky, které vybíjí prospěšnou střevní mikroflóru. Postihuje zejména starší pacienty s přidruženými onemocněními, kteří se kvůli rezistentnosti bakterie často nakazí při pobytu v nemocnici nebo v domech s pečovatelskou službou. IMI 2 nabízí financování pro projekty, které se zaměří na získání detailnějších poznatků o přenosu infekce, šíření povědomí o problému a sjednocení poznatků o léčbě a možné prevenci.

Vývoj terapií na revmatická onemocnění

Revmatická onemocnění zahrnují více jak 500 odlišných typů, včetně artritidy nebo dny. Postihují přibližně 5 % obyvatelstva Evropy. V rámci nové výzvy budou vědci zkoumat možnosti zvýšení efektivnosti léčby prostřednictvím kombinace stávajících terapií, nových léků, buněčné terapie a imunoterapie. Cílem je dosáhnout zvratu ve vývoji onemocnění, případně úplného vyléčení.

Nalezení neinvazivních markerů jaterních onemocnění

Diagnostikování nealkoholické steatohepatidiy (NASH) a její odlišení od obyčejné jaterní steatózy probíhá v současné době za pomoci invazivního postupu, biopsie. IMI 2 motivuje k hledání neinvazivních biomarkerů, které umožní nemoc rozpoznat a identifikovat stádium pokročilosti.

Systém evaluace efektivity chřipkových vakcín

Iniciativa vyzývá k vytvoření systému evaluace efektivity sezónních chřipkových vakcín, který umožní hodnocení stávajících očkovacích schémat a poukáže na případnou nutnost jejich úpravy.

Kvalita dat v preklinickém výzkumu a vývoji

K vývoji nových léků jsou nezbytná přesná data z klinických studií. Cílem této části výzvy je vytvořit takové modely, které usnadní výzkum a zajistí generování spolehlivých dat.

Sdílení preklinických dat

Výsledky klinických studií zpravidla nejsou sdíleny mezi jednotlivými společnosti. IMI 2 navrhuje vytvoření platformy pro bezpečné sdílení dat, které by v důsledku mělo přispět k rychlejšímu vývoji nových léků a k jejich větší bezpečnosti.

Obecné informace o Call 9 jsou uvedeny na: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-19

Kompletní text ke Call 9 zde:  http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI2Call9/IMI2_Call9_TopicsText.pdf

Záznamy z webových seminářů k jednotlivým tématům výzvy jsou nyní dostupné na:  http://www.imi.europa.eu/events/2016/03/18/webinars-imi2-call-9

Informační webinář k výše uvedenému proběhne 19.5. od 14.00 hod.

 

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde.