Četl jsem a souhlasím

Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

Farmakovigilanční školení

Farmakovigilancí se rozumí dozor nad léčivými přípravky po jejich registraci a uvedení na trh, směřující k zajištění maximální bezpečnosti pacientů, kteří léčivý přípravek užívají.

Farmaceutické firmy vyvíjejí, registrují a obchodují léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a vakcíny. Všechny mají zákonnou povinnost sbírat a vyhodnocovat jakékoliv informace týkající se bezpečnosti léčby, tj. zejména podezření na nežádoucí účinky a reklamace kvality svých přípravků. 

Za tímto účelem musí mít farmaceutické společnosti nastaveny interní pracovní postupy a plán školení vyžadující mimo jiné i pravidelné každoroční proškolování zaměstnanců na farmakovigilanční procesy. Tyto povinnosti se týkají všech oblastí jejich činností včetně těch, které jsou zajišťovány smluvně, tedy také např. průzkumy trhu. Proto nejenom zaměstnanci farmaceutických firem, ale také všichni jejich smluvní partneři, kteří se podílejí na průzkumech trhu, musí podstoupit pravidelné školení na farmakovigilaci. 

Smyslem projektu AIFP bylo zaujmout jednotný standardizovaný přístup k farmakovigilančním povinnostem farmaceutických firem při provádění průzkumu trhu a proškolování pracovníků agentur provádějících tento průzkum, rozvinout spolupráci inovativních farmaceutických firem s agenturami v oblasti farmakovigilance vedoucí k ochraně pacientů a v neposlední řadě i docílit nemalých úspor času a finančních prostředků. 

Nespornou výhodou školení AIFP na farmakovigilanci je také to, že jeho obsah byl schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a jeho absolvování při případných inspekcích farmakovigilančních systémů bude akceptováno. 
 
Více informací o projektu a návod, jak certifikát získat, naleznete na stránkách www.farmakovigilance-aifp.cz