Farmakovigilanční školení

Farmakovigilancí se rozumí dozor nad léčivými přípravky po jejich registraci a uvedení na trh, směřující k zajištění maximální bezpečnosti pacientů, kteří léčivý přípravek užívají.

Farmaceutické firmy vyvíjejí, registrují a obchodují léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a vakcíny. Všechny farmaceutické společnosti mají zákonnou povinnost sbírat a vyhodnocovat jakékoliv informace týkající se bezpečnosti léčby, tj. zejména podezření na nežádoucí účinky a reklamace kvality svých přípravků. Za tímto účelem musí mít nastaveny interní pracovní postupy a plán školení vyžadující mimo jiné i pravidelné každoroční proškolování zaměstnanců na farmakovigilanční procesy. 
 
Nespornou výhodou školení AIFP na farmakovigilanci je také to, že jeho obsah byl schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a jeho absolvování při případných inspekcích farmakovigilančních systémů bude akceptováno.  
 
Více informací o projektu a návod, jak certifikát získat, naleznete na stránkách www.farmakovigilance-aifp.cz