Etický kodex

Zde naleznete Etický kodex, kterým se řídí všechny členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. 

Nový konsolidovaný Etický kodex byl přijat představenstvem AIFP dne 23. března 2020 a schválen valnou hromadou AIFP dne 16. dubna 2020. Účinnosti nabyl 1. ledna 2021.   

 

    
Jeho předchozí verze, aktualizována a doplněna naposledy dne 27. dubna 2017 na Plenárním zasedání AIFP, je k dispozici níže.