DPAc: příležitost i pro české vědce a univerzity

NoImg

Rozhovor s panem Duncanem Holmesem, evropským ředitelem programu společnosti GSK pro partnerství s akademickou půdou (Discovery Partnership with Academia, DPAc). Hovořili jsme nejen o dosavadních úspěších projektu, ale také trendech na poli mezinárodního výzkumu a vývoje léčiv a možnostech spolupráce s českými akademickými centry a univerzitami.

Jaké jsou hlavní trendy v oblasti výzkumu a vývoje v Evropě?

Výzkum a vývoj jako takový se týká širokého spektra onemocnění a je oborem, který skýtá řadu příležitostí a výzev. Proto je pro mě obtížné vyjmenovat všechny současné evropské trendy v této oblasti. Bez ohledu na to považuji jakožto zástupce partnerského sdružení Discovery Partnerships with Academia (DPAc) zřejmě za nevýraznější trend rostoucí tendenci ke spolupráci mezi akademickým světem a farmaceutickým průmyslem.

Ve společnosti GSK se za tím skrývá široká strategie tzv. „externalizace“. Zjišťujeme, že nemáme odpovědi na všechny otázky a aktivně usilujeme o příležitosti spolupracovat s těmi nejlepšími odborníky mimo naši organizaci. Velké množství z nich lze přitom najít na evropských univerzitách. Jelikož akademický výzkum se soustředí spíše na ranná stádia výzkumu, domníváme se, že poskytnutím našich poznatků z pozdějích stádií výzkumu výrazně podpoříme naši společnou schopnost vyvíjet inovativní léčivé přípravky. Proto jsme na konci roku 2010 založili sdružení DPAc.

Jaké jsou hlavní trendy výzkumu a vývoje ve společnosti GSK?

Jednou z klíčových strategií společnosti GSK jsou investice do inovací. Součástí této strategie je významný posun směrem k efektivnější spolupráci s externí vědeckou obcí. Snaha spolupracovat na externí bázi je nyní mnohem větší a je založena na hledání těch správných lidí a myšlenek. Jedním z příkladů je i sdružení Discovery Partnerships with Academia (DPAc), které zahájilo svou činnost před třemi lety.

Základem DPAc je myšlenka propojit navzájem se doplňující dovednosti akademického prostředí a GSK tak, aby vznikla jednotná partnerství, díky kterým inovativní výzkum povede k vytvoření léčivých přípravků, které mohou pomáhat pacientům. Tato iniciativa vznikla ve Velké Británii a nyní se rozšířila i na evropský kontinent a do Severní Ameriky. Vztah mezi vědci z GSK a akademickou sférou produkuje kreativní prostředí, ve kterém je snazší překonávat překážky. 

Navázali jste úspěšnou spolupráci na projektech výzkumu a vývoje s českými výzkumnými centry?

Jsme na náDuncan Holmesvštěvě v České republice poprvé, avšak pevně doufám, že obdržíme první návrhy spolupráce ze strany akademiků pracujících na českých univerzitách.

Sdružení Discovery Partnerships with Academia založilo již devět projektů spolupráce v řadě zemí z celého světa – například ve Velké Británii, Francii, USA a Kanadě. Jen v samotné Evropě jsme navštívili více než 40 institucí a obdrželi jsme návrhy na spolupráci z více než stovky univerzit.

Poohlížíte se po spolupráci s českými výzkumníky či akademickými institucemi?

Zajímá nás výzkum prováděný na kterékoliv evropské univerzitě, který by mohl vést k zahájení spolupráce na objevování léků. Při návštěvách vysokých škol se snažíme být velmi otevřeni diskuzím. I když návštěva neskončí zahájením spolupráce, pokoušíme se zajistit, aby byla tato setkání pro akademické týmy i společnosti zabývající se transferem technologií užitečná.

V ideálním případě navštěvujeme instituce několikrát, abychom se pokusili získat nejlepší příležitosti pro spolupráci. Vedle našich projektů komplexní spolupráce v rámci DPAc jsme zavedli také několik menších aktivit – říkáme jim „pre-DPAc“. Tyto menší projekty zavádíme tam, kde se domníváme, že určitá podpora výzkumu může pomoci generovat data, která mají potenciál nastartovat inovativní výzkum.

Co by mělo české výzkumné centrum učinit, aby se společností GSK mohlo začít spolupracovat?

Tento model partnerství je obzvláště vhodný pro pracovníky akademického výzkumu, kteří mají odborné znalosti ve svém oboru a chtějí viděť, jak se jejich pracovní úsilí mění na léky pro potřebné pacienty.

Vhodnými projekty jsou ty, které mají jasný terapeutický předpoklad, prokáží schopnost projektu realizovat objev nového léku, a které jasně odůvodní, proč partnerství s GSK zásadním způsobem přispěje k úspěchu tohoto vývoje.

Členové akademického světa nebo organizace pro výmněnu technologií mohou další informace získat na našich internetových stránkách www.dpac.gsk.com nebo nás mohou přímo kontaktovat prostřednictvím emailu dpac@gsk.com.

Další informace o projektu DPAc