Co dělat, když...

Neobdržel jsem odpověď 
 
Odpověď na Váš dotaz, tj. zaslaný formulář, Vám přijde do 3 pracovních dní od odeslání. Prosím, vyčkejte do skončení této lhůty. Pokud odpověď neobdržíte, zopakujte odeslání vyplněného formuláře. 
 
Vyplním špatně e-mailovou adresu 
 
Po odeslání dotazu není možné e-mailovou adresu dále upravovat, proto ji prosím před zadáním formuláře důkladně překontrolujte. 
 
Nepřijde mi potvrzení o odeslání dotazu 
 
Pokud neobdržíte potvrzení odeslání vyplněného formuláře, dotaz nebyl odeslán. Prosím, opakujte zadání informací do formuláře. Před jeho odesláním vše pečlivě překontrolujte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na office@aifp.cz