Členství v AIFP

Členem AIFP se mohou stát farmaceutické společnosti, které mají vlastní výzkum a vývoj, uvádějí na trh nové inovativní léky a jsou ochotny se zavázat k dodržování přísných etických pravidel stanovených Etickým kodexem AIFP.

Klíčovým úkolem asociace je zastupovat inovativní farmaceutický průmysl navenek. Zároveň funguje jako neutrální platforma pro expertní skupiny složené ze zástupců členských společností. Jsme partnery i pro odbornou veřejnost, státní správu, zástupce pacientských organizací i jednotlivé pacienty.  
 
AIFP posiluje principy etiky a transparence v českém zdravotnictví a zejména pak ve farmaceutickém průmyslu. Usiluje o co nejširší dostupnost léčby pro pacienty a tím ke zvýšení kvality jejich života. Asociace stojí za řadou užitečných projektů, z nichž nejznámější je asi Akademie pacientských organizací (APO) a bezplatná online poradna o lékových interakcích (Znám své léky). Nabízíme však i další vzdělávací projekty a programy. V médiích pravidelně informujeme o pokrocích ve vývoji nových léků a jejich přínosech. 
 
Jestliže shledáváte naše cíle a aktivity užitečnými, můžete nás oslovit. Jsme otevření novým nápadům. 
 

Většina inovativních farmaceutických společností asociovaných v AIFP je řádnými členy. Členem AIFP se může stát právnická osoba – farmaceutická nebo biotechnologická společnost se sídlem a místem podnikání v České republice, zabývající se, samostatně nebo prostřednictvím příslušnosti do skupiny společností, výzkumem a vývojem originálních léčivých přípravků a jejich výrobou nebo distribucí.

Méně častou formou je tzv. přidružené členství. Také přidružené členské společnosti mají právo účastnit se akcí a aktivit AIFP v pracovních skupinách a platformách. Mohou se účastnit i valné hromady, ovšem bez práva hlasovat a volit nebo být volen do orgánů AIFP. Dodržují etické principy stanovené Evropskou federací farmaceutických společností a asociací (EFPIA). Přidružené členství trvá maximálně rok. Po jeho uplynutí se společnost musí rozhodnout, zda se stát plným členem, anebo AIFP opustit. Všichni přidružení členové se však dosud rozhodli pro první možnost.