Cenová a úhradová regulace

Maximální cena výrobce  

 
Jedná se o regulaci výrobce léčivého přípravku, která spočívá ve stanovení maximální ceny, kterou nesmí výrobce překročit při uvádění léku na trh. 
 
Maximální cenu výrobce stanoví SÚKL ve správním řízení podle zákona o  veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.). Cena léčivého přípravku se stanoví zpravidla na základě cen daného léčivého přípravku v zemích tzv. referenčního koše. Referenční koš, tedy země, ve kterých SÚKL zjišťuje ceny posuzovaného léku, je přesně stanoven zákonem. V referenčním koši jsou všechny země Evropské unie s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Řecka, Kypru a Malty. Z 28 zemí EU je tak vyloučeno 10. Důvodem vyloučení těchto zemí je několik. V případě České republiky je to logické, protože nemůžeme stanovit českou maximální cenu na základě české ceny, tím by se SÚKL točil stále v kruhu. U ostatních zemí je důvodem většinou fakt, že země buď nemají cenovou regulaci, nebo zdroje cen (databáze cen léčiv v dané zemi) nejsou veřejné, případně je trh dané země zásadně nesrovnatelný s tím českým. 
 
Celý postup stanovení maximální ceny léčivého přípravku shrnuje následující grafika:  
 
 

Stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku 

 
O úhradě rozhoduje ve správním řízení opět SÚKL. Jedná se o velmi složité a dlouhotrvající správní řízení, v rámci kterého probíhá komplexní hodnocení léku z pohledu jeho budoucího postavení v klinické praxi, jeho účinnosti a bezpečnosti ve srovnání s ostatními již hrazenými léky, dle míry přínosu, kterou představuje, a dalších kvalitativních i kvantitativních parametrů. 
 
Celý postup stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku shrnuje následující grafika:  
  
 
Vysvětlivky: 
Referenční skupina – skupina v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím.