Asociace inovativního farmaceutického průmyslu podporuje lékaře v otázce dostupnosti nehrazených vakcín v ordinacích

NoImg

U očkovacích látek je žádoucí, aby zájemce nemusel chodit s receptem od lékaře do lékárny a zase zpět k aplikaci vakcíny. Podle aktuálního návrhu by u volitelných a nehrazených vakcín lidé v mnoha případech museli očkovací látku sami vyzvednout v lékárně a k lékaři dopravit. Přitom ale hrozí její znehodnocení, například vlivem tepla. Taková vakcína pak přinejmenším nebude účinkovat. Může ale také vzrůst riziko nežádoucích účinků. 
 
Který lékař na sebe vezme riziko, že očkováním ohrozí člověka, jenž si k němu takovou vakcínu přinese? Lékař by se musel spolehnout, že je vakcína v pořádku. Každodenní praxe přitom ukazuje, že lidé často nedodržují pokyny ohledně skladování léčiv. Ti lékaři, kteří odmítnou podstoupit popsané riziko, budou odkázáni na ochotu lékárníků dopravit očkovací látku do ordinace. Pokud tedy danou vakcínou lékárna vůbec bude disponovat a zároveň bude mít v nabídce zvláštní službu donášky. To může být problém zejména v odlehlých regionech. A i když lékárna bude donášku nabízet, nebude to zadarmo. Cena očkování pro příjemce vzroste. 
 
Myšlenka, že by se očkovalo přímo v lékárnách, naráží na řadu praktických potíží. V lékárnách chybějí místnosti vhodné pro aplikaci i čekárny. Nelze pochopitelně očkovat „přes pult“. Očkovaný člověk potřebuje čekárnu, kde vyčká v dosahu lékaře pro případ, že by se vyskytly nežádoucí účinky. 
 
Absurdním důsledkem úpravy by bylo, že někomu lékař může v ordinaci vakcínu dát, protože je pro něj hrazená, zatímco jiný zájemce by pro stejnou vakcínu musel do lékárny. Za příklad může posloužit vakcína proti pneumokokovým infekcím, hrazená u seniorů nad 65 let věku, kterou ale jako ochranu před zápalem plic a dalšími nemocemi může chtít i mladší člověk, zejména v případě rizikových faktorů. 
 
Ve zkratce – jednalo by se o velký krok zpátky a značnou komplikaci. V důsledku by to mohlo vést ke snížení proočkovanosti populace, která je už teď nižší, než stanovují odborná doporučení. Výrobci vakcín by ztratili možnost kontroly zásob a spotřeby, což zvýší riziko výpadků. 
 
Zdůrazňujeme, že volitelné očkování není něco okrajového, nedůležitého. Z dlouhé řady nemocí, proti kterým chrání, si dovolíme dále jmenovat:
  • klíšťovou encefalitidu (Česká republika patří k nejpostiženějším zemím)
  • chřipku (u seniorů a oslabených lidí velmi vážná, ba i smrtelná)
  • vzteklinu (po nástupu příznaků již neléčitelná a vždy smrtelná)
  • meningokokové nákazy (možná příčina invalidity či smrti – hlavně u mladých lidí)
  • nemoci způsobené HPV (nejrozšířenější pohlavně přenosná infekce)
Dále do kategorie nehrazených očkování spadají takzvané cestovní vakcíny doporučované pro turisty a cestovatele, například proti hepatitidě A a B.