Aktivity inovativního farmaceutického průmyslu na podporu boje proti epidemii koronaviru (covid-19)

NoImg

Aktualizováno 30.04.2020: Členové Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se na celosvětové i evropské úrovni intenzivně zapojují do boje proti koronavirové epidemii. Ve svých knihovnách vyhledávají potenciálně vhodné látky, jež by mohly být využity k vývoji vakcín, léčiv a diagnostických metod. „Zároveň poskytují finanční podporu a věcné dary organizacím v terénu, vč. zdravotníků v první linii, a úzce spolupracují s evropskými, čínskými i světovými zdravotnickými úřady,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP. V neposlední řadě se členové AIFP zapojují do aktuální, 21. výzvy Iniciativy pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Innitiative, IMI), která na společný koronavirový vývoj a výzkum alokovala přes 1 miliardu korun.  

Členské společnosti AIFP se boje proti aktuální koronavirové epidemii účastní na mnoha úrovních. Níže přinášíme stručný přehled některých aktivit: 

 • Společnost AbbVie: Společnost AbbVie jako jedna z prvních zareagovala na epidemii způsobenou koronavirem a darovala koncem ledna čínským zdravotnickým úřadům svůj antiretrovirální přípravek v celkovém objemu přibližně 14 milionů amerických dolarů jako experimentální možnost léčby. Zavázala se významně přispívat v boji s globální zdravotní krizí a pokračovat v urgentních dodávkách léků zemím nejvíce zasažených epidemií covid-19. AbbVie úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) na koordinaci veškerých požadavků a jejich zabezpečení na globální úrovni. Zapojila se rovněž do výzkumné spolupráce v rámci výzvy IMI, která hledá léčebné možnosti proti covid-19. 
 • Společnost AstraZeneca věnuje devět milionů roušek na podporu zdravotnických pracovníků zasahujících při globální pandemii covid-19 na celém světě. AstraZeneca se spojila s akční platformou Světového ekonomického fóra covid (World Economic Forum’s covid Action Platform), vytvořenou za podpory Světové zdravotnické organizace (World Health Organisation), s cílem identifikovat země, které nejvíce potřebují pomoc. Tento týden obdrží první zásilky Itálie a další země budou následovat. Kromě těchto darů společnost AstraZeneca rovněž urychluje vývoj svých diagnostických testovacích kapacit, aby mohla rozšířit screening, a spolupracuje také s vládami na stávajících screeningových programech, které testování doplňují. Aby společnost AstraZeneca pomohla zajistit další dodávky svých léčivých přípravků pacientům, bude provádět screening zaměstnanců v celé výrobní a dodavatelské síti. Týmy společnosti AstraZeneca pro výzkum a vývoj začaly rovněž urychleně pracovat na identifikaci monoklonálních protilátek, aby mohlo být zahájeno jejich klinické hodnocení při prevenci onemocnění covid-19. Nejvyšší prioritou více než 50 odborníků na virologii, imunologii, respirační a proteinové inženýrství z výzkumu, klinické praxe, regulatorní oblasti i výroby je vývoj takového způsobu léčení, které by globální dopady tohoto onemocnění minimalizovalo. 

 • Společnost Bayer AG spojila své síly s ostatními výrobci v rámci iniciativy Akcelerátor terapeutik covid-19 (covid-19 Therapeutics Accelerator Initiative), vyhlášené nadací Billa a Melindy Gates, a otevřela tak své rozsáhlé portfolio sloučenin, aby mohly být nalezeny a vyvinuty účinné nové sloučeniny proti viru covid-19. Dále společnost Bayer reagovala na výzvu Evropské iniciativy pro inovativní léčiva (Innovation Medicine Initiative) k „Vývoji terapeutik a diagnostiky v boji proti nákazám koronaviry“, a to věcným příspěvkem zahrnujícím screening molekulárního cíle ve svém portfoliu. Je připravena spolupracovat s mezinárodními organizacemi, vládami, úřady a vědeckými institucemi po celém světě a společně s nimi zkoumat, jak by mohl přispět k léčbě pacientů nakažených virem covid-19 jeden z přípravků společnosti. Společnost Bayer rovněž poskytuje pomoc postiženým regionům a zemím. Podpořila například  nemocnice v Lombardii v Itálii darem ve výši jednoho milionu EUR na pomoc při nákupu naléhavě potřebného vybavení pro jednotky intenzivní péče. Kromě Itálie zaslala společnost Bayer značnou finanční a materiální podporu  Číně, aby pomohla pandemii omezit. 
 • Centrála společnosti Berlin-Chemie Menarini vyhradila jeden ze svých výrobních závodů v Itálii (který za normálních okolností vyrábí gely pro lokální použití) na výrobu dezinfekčního gelu na ruce. Zvýšila také jeho výrobní kapacitu z původních 5 tun na 15 tun týdně, přičemž kapacita se bude dále zvyšovat. Darovala nemocnicím a pracovníkům v první linii zapojeným do boje proti onemocnění covid-19 dezinfekční gel a řadu plicních ventilátorů, tisíce ochranných obleků, rukavic, obličejových štítů, brýlí a velmi brzy poskytne 700 000 roušek. Skupina Menarini rovněž poskytuje finanční podporu a věcné dary organizacím v první linii v celé Evropě i mimo ni, uvedl Dr. Eric Cornut, prezident skupiny Menarini. 

 • Společnost Boehringer Ingelheim je součástí kolektivního úsilí v boji proti onemocnění covid-19. Na základě svých odborných znalostí společnost bezodkladně identifikovala celou řadu aktivit, jejichž cílem je najít lékařské řešení stávající pandemie. Od počátku úzce spolupracuje s vědci, mezinárodními institucemi a dalšími odborníky ve farmaceutickém průmyslu. Připojila se také k rychlé výzvě k předkládání projektů na vývoj terapií a diagnostických nástrojů, kterou vyhlásila Iniciativa pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative) Evropské unie. Intenzivně pracuje na vývoji nových protilátek k neutralizaci viru, jež by vedly k prevenci infekce. Provádí komplexní screening svého portfolia chemických látek, čítajících více než milion molekul, s cílem identifikovat nové malé molekuly schopné proti viru působit.  Zkoumá sloučeniny ze svého stávajícího portfolia i z minulého výzkumu za účelem testování jako potenciální léčby pacientů. Přečtěte si více informací o zapojení společnosti Boehringer Ingelheim do boje proti onemocnění covid-19. 
 • Společnost Bristol Myers Squibb (BMS) darovala městu Wu-chan a provincii Chu-pej prostřednictvím Šanghajského červeného kříže přibližně 750 000 dolarů ve formě hotovosti a potřebných přípravků. Nadace BMS samostatně poskytla podporu dvěma charitativním partnerským organizacím, aby mohlo být zdravotnickým pracovníkům v klíčových nemocnicích ve městě Wu-chan předáno více než milion osobních ochranných pomůcek, včetně roušek, rukavic a kombinéz. Nadace BMS rovněž úzce spolupracuje s partnery, aby zajistila rychlou distribuci zdravotnického materiálu pro zdravotníky v první linii, kteří léčí pacienty ve Wu-chanu. Společnost BMS také pečlivě monitoruje výrobní a dodavatelská zařízení po celém světě, a to i v oblastech, které byly postiženy nejvíce, a v současné době nepředpokládá přerušení dodávek léčivých přípravků pro pacienty v důsledku pandemie covid-19. 
 • Společnost Lilly spojila své síly s firmou AbCellera Biologics a společně vyvíjejí protilátkové přípravky pro léčbu a prevenci SARS-CoV-2, viru, který způsobuje onemocnění covid-19. Při spolupráci bude využívána platforma rychlé reakce na pandemii společnosti AbCellera vyvinutá v rámci programu Platforma pro prevenci pandemií DARPA (P3) a globální kapacity společnosti Lilly za účelem rychlého vývoje, výroby a distribuce terapeutických protilátek.
 • Společnost Gilead: Gilead úzce spolupracuje s vládními a nevládními organizacemi a regulačními orgány po celém světě na strategii pro poskytování jedné ze svých experimentálních látek pacientům s covid-19 v případě neexistence jiných schválených možností léčby. Dále intenzivně pracuje na klinických studiích k určení, zda lze tuto látku bezpečně a účinně použít k léčbě covid-19. Gilead podporuje dvě klinická hodnocení svého přípravku v Číně vedená čínskými úřady a globální klinické hodnocení vedené Národním institutem pro alergické a infekční choroby USA (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID). Gilead pro tyto studie poskytuje léčivou látku zdarma, přičemž výsledky studií v Číně se očekávají v dubnu. Gilead rovněž zahajuje dvě klinická hodnocení léčiva ve fázi 3 v Asii a dalších zemích s velkým počtem potvrzených případů covid-19. 
 • Společnost GlaxoSmithKline (GSK) věnuje 10 milionů dolarů Světové zdravotnické organizaci (WHO) a Nadaci OSN Fond solidarity pro reakci na covid-19 na podporu WHO a partnerů v oblasti prevence, detekce a zvládání pandemií, a to zejména tam, kde je to nejvíce potřeba. Společnost GSK rozšiřuje spolupráci v oblasti vakcín a spolupracuje s pěti partnerskými společnostmi a výzkumnými skupinami na celém světě, včetně USA a Číny. Navazuje tak na předchozí oznámení o zpřístupnění své technologie vakcinačních adjuvans na podporu výzkumných programů zaměřených na vývoj vakcíny proti onemocnění covid-19. Použití adjuvans je zvláště důležité za pandemie, protože může snížit množství vakcinačních dávek, které je třeba vyrobit, a pomáhá tak ochránit více lidí. Společnost GSK zahájila novou výzkumnou spolupráci, tzv. Akcelerátor terapeutik covid-19. Zpřístupnila totiž sloučeniny ze svého portfolia pro screening s cílem nalézt nejslibnější molekuly, které by mohly být použity k léčbě případů onemocnění covid-19. Společnost GSK také posuzuje své léčivé přípravky uvedené na trh i léčivé přípravky, které se teprve vyvíjejí, s cílem určit, zda by nemohly být použity nad rámec současných indikací, a vyhodnocuje možnosti zpřístupnění svých specializovaných laboratoří, aby pomohla při výzkumu a testování onemocnění covid-19. Společnost GSK rovněž věnuje zemím volné reagencie na podporu diagnostických testů, totéž připravuje u volných osobních ochranných prostředků a zahájila nové dobrovolnické akce pro zaměstnance, aby umožnila pracovníků, kteří mají lékařské nebo odborné znalosti, poskytovat podporu zdravotníkům v první linii a národním vládám. Divize GSK Consumer Healthcare stanovuje priority opatření ve svém dodavatelském řetězci, aby mohla dodávat větší množství spotřebního zboží, po němž je v důsledku covid-19 vysoká poptávka. Zahrnuje to zvýšení výroby přípravků proti bolesti a multi-vitaminů a doplňků stravy. 

 • Společnost Ipsen Global darovala 2 miliony EUR Pasteurovu ústavu na podporu 21 výzkumných projektů, které v současné době probíhají v oblasti boje proti covid-19. Společnost Ipsen Benelux darovala různým nemocnicím v Gentu 700 roušek pro zdravotníky v první linii. Společnost Ipsen France podporuje firmy France Biotech, MedTech a France Digital v rámci iniciativy veřejného a soukromého sektoru „Koalice pro inovace ve zdravotnictví - zdravotní krize“, aby zmírnila přetížení zdravotnického systému a zajistila, že nedojde k přerušení léčby u pacientů s chorobami nesouvisejícími s covid-19. Regionální iniciativy ve Francii zahrnují také dar 500 plášťů místním nemocnicím, zajištění, aby pacienti mohli stále dostávat léky, které potřebují, dar lékařských roušek a rukavic místním zdravotnickým pracovníkům. Společnost Ipsen Řecko darovala dva ventilátory pro jednotky intenzivní péče na základě výzvy místních zdravotnických orgánů, které předpokládaly nedostatek zdravotnického vybavení. Společnost Ipsen Iberia pracuje na programu, v němž budou všechny stravenky týmů na březen a duben věnovány Červenému kříži. Společnost Ipsen Itálie alokovala celý svůj rozpočet na granty a dary na rok 2020 nemocnici Bergamo v severní Itálii, což je jeden z regionů, který byl nejvíce postižen pandemií covid-19, a to na nákup ventilátorů a neinvazivních ventilačních materiálů. Dále věnuje určitou částku italské civilní ochraně, která koordinuje práci zdravotníků v celé zemi, a nově vytvořené službě pro doručování perorálních onkologických léků pro pacienty s rakovinou ledvin. Informace o dalších probíhajících iniciativách mimo Evropu lze nalézt zde
 • Dne 30. března 2020 oznámila společnost Johnson & Johnson výběr hlavního kandidáta na vakcínu covid-19 z konstruktů, na nichž pracuje od ledna 2020. Společnost očekává, že nejpozději do září 2020 zahájí klinické studie svého hlavního kandidáta na vakcínu u lidí a očekává, že první šarže vakcíny covid-19 by mohly být k dispozici k registraci pro nouzové použití na začátku roku 2021, což je podstatně dříve v porovnání s obvyklým průběhem vývoje vakcíny. Díky diverzifikaci, velikosti a rozsahu byla společnost J&J schopna rychle podniknout kroky ve všech svých divizích, farmaceutické, spotřební i divizi zdravotnických prostředků, jakož i ve svém dodavatelském řetězci a dalších podpůrných funkcích, aby pomohla udržet náskok před pandemií. Kromě hledání optimálního kandidáta na vakcínu zatím úsilí společnosti J&J zahrnovalo: zpřístupnění antivirotik, které jsou v současnosti na trhu, za účelem testování jejich potenciální účinnosti; spolupráce s oborovými partnery při screeningu knihovny antivirových molekul s cílem identifikovat potenciální možnosti léčby; spolupráce s regulačními orgány, zdravotnickými organizacemi, institucemi a komunitami na celém světě s cílem maximalizovat jejich výzkumné platformy; podpora zdravotnických pracovníků formou poskytování nástrojů, jako jsou například osobní ochranné prostředky, chirurgický generátor a další prostředky pro nově vybudované izolační nemocnice, ochranné obleky a milion roušek; v neposlední řadě spolupráce s vládami v oblasti podpory v terénu, jako je pokračující spolupráce s Belgií při využívání vlastních laboratoří společnosti Janssen v Beerse, aby se výrazně zvýšila kapacita pro testování na covid-19. Spolupráce také zahrnuje novou výrobní kapacitu na dezinfekční prostředek na ruce ve výrobním závodě společnosti Janssen v Geelu (v Belgii). 

 • Společnost Novartis oznámila širokou škálu iniciativ reagujících na pandemii onemocnění covid-19. Z fondu společnosti Novartis pro reakci na onemocnění covid-19 bude poskytnuto 20 milionů USD ve formě grantů na podporu iniciativ v oblasti veřejného zdravotnictví, jejichž cílem je pomoci komunitám řešit problémy, které pandemie přináší. Společnost zavedla u jednotlivých grantů až do výše 1 milionu USD zrychlený proces globálního přezkumu. Dále společnost Novartis zahájila nový výzkum a spolupráci, jako je například Akcelerátor terapeutik covid-19, nebo partnerství zaměřené na covid-19 organizované Iniciativou pro inovativní léčiva (IMI).  Kromě toho v reakci na naléhavou výzvu k výzkumu a vývoji koronaviru, kterou vyhlásila federace EFPIA, přispívá společnost  Novartis tím, že zpřístupnila několik sloučenin ze svých knihoven, které považuje za vhodné pro testování protivirových účinků in vitro. Dále společnost průběžně vyhodnocuje další existující přípravky, aby zjistila, zda by nemohly být použity i v jiné než schválené indikace v reakci na pandemii. Společnost Novartis se zavázala věnovat až 130 milionů dávek svého slibného léčiva. Divize Novartis Sandoz požádá o příslušná rozhodnutí o registraci a po jejich vydání bude ve spolupráci s dalšími partnery hledat cestu, jak nejlépe dostat tento lék k pacientům, kteří jej potřebují. Na začátku tohoto měsíce byla divize společnosti Sandoz pro generické a biologicky podobné léčivé přípravky první firmou, která se zavázala udržovat stabilní ceny základních léků, které mohou pomoci při léčbě koronavirového onemocnění. Společnost také aktivovala krizové plány, aby zajistila pokračující dodávku léčiv a hladký průběh svých více než 500 klinických studií. 
 • Společnost Novo Nordisk pomáhá zdravotnickým zařízením bojovat s pandemií covid-19 v rámci celé řady iniciativ. V reakci na nedostatek dezinfekčních prostředků na ruce v Dánsku daruje 20 tun etanolu ze svého výrobního závodu v Kalundborgu. Ve spolupráci s partnery, včetně společnosti Carlsberg, bude z etanolu vyráběn dezinfekční prostředek na ruce, který bude v nadcházejících dnech poskytnut dánskému systému zdravotní péče. V rámci pokračujících snah o poskytnutí včasné podpory a zdrojů pro boj s pandemií covid-19 věnuje Novo Nordisk také velké množství ochranných roušek státům, kde je jich nedostatek. Společnost poskytla také finanční dary Červenému kříži v Číně a nemocnicím v Chorvatsku, Řecku a Itálii na pomoc jejich úsilí léčit onemocnění covid-19 a zabránit jeho dalšímu šíření. Kritickým aspektem globálního úsilí o zpomalení šíření covid-19 je testování. Od konce března 2020 byla pro tento klíčový úkol vyhrazena jedna z laboratoří společnosti pro výzkum a vývoj u Kodaně. Ve Velké Británii dalo výzkumné centrum společnosti v Oxfordu laboratoř k dispozici národní zdravotní službě NHS na podporu testování covid-19. V Itálii společnost poskytla příspěvek největší seniorské organizaci Senior Italy FederAnziani na zřízení bezplatného národního čísla, na němž je poskytována psychologická podpora seniorům izolovaným v jejich domovech. Příspěvek je určen také na podporu kampaně na zvyšování informovanosti veřejnosti s názvem Senioři a koronavirus: jak se bránit podvodům a falešným zprávám (Seniors & Coronavirus: rules against contagion from fake news and scams). Pro kompletní představu o aktivitách společnosti klikněte zde
 • Společnost Pfizer: Společnost Pfizer intenzivně zkoumá možné využití antivirotických látek proti koronavirům ze svého výzkumného programu k případnému boji s onemocněním covid-19. Zkoumané látky byly vybrány pro svou schopnost potlačovat replikaci koronavirů podobných těm, které způsobují covid-19. Dále společnost Pfizer poskytla Číně dar ve výši 500 tisíc amerických dolarů na zajištění nezbytných zdravotnických potřeb a na podporu zdravotnických pracovníků pomáhajícím pacientům v první linii v postižených regionech Číny.    
 • Společnost Pierre Fabre v kontextu bezprecedentní krize vyvolané epidemií onemocnění covid 19 a s cílem naplnit své hlavní poslání „Taking care, living better“, operativně upravila během března jednu produkční linku ve svém výrobním závodě v Soual (jihozápadní Francie) na výrobu hydroalkoholického gelu určenému k dezinfekci rukou. Jedná se o produkt, který není běžnou součástí portfolia společnosti, ale Pierre Fabre si uvědomuje jeho elementární roli v prevenci proti šíření covid 19. V první vlně vyrábí 500 tisíc gelů (ekvivalent 50 tun), které věnujeme lékařům a lékárníkům. V České republice bude gel distribuovat v polovině května. 
 • Společnost Roche a Genentech: Společnost Roche a Genentech ze skupiny Roche poskytují své odborné znalosti a poradenství Světové zdravotnické organizaci a dalším zúčastněným stranám, neboť toto infekční onemocnění pro ně představuje klíčovou oblast výzkumu a vývoje. Společnost spolupracuje s čínskými zdravotními úřady a vládou, aby jim pomohla zajistit screening a zdravotní péči. Podporuje také zdravotníky a nemocnice v provincii Chu-pej. Nedávno postiženému regionu darovala diagnostické testy, zdravotnický materiál a finanční podporu. 
 • Společnost Sanofi: Vzhledem k rychle se měnící a stále problematičtější pandemické situaci covid-19 využívá společnost Sanofi své odborné znalosti a zkušenosti různými způsoby, aby pomohla tuto krizi ve veřejném zdravotnictví vyřešit. Ve spolupráci s Úřadem pro biomedicínský pokročilý výzkum a vývoj (BARDA) využívá společnost Sanofi svou předchozí práci na vývoji vakcíny proti SARS, aby urychlila vývoj nové vakcíny proti covid-19 s využitím své technologie rekombinantní DNA. Společnost také spolupracuje s firmou Translate Bio na vývoji nové mRNA vakcíny. Společnost Sanofi zjišťuje, zda by při léčbě onemocnění covid-19 nemohly být účinné její stávající léky. V rámci globálního klinického programu, který hodnotí, zda by lék na revmatoidní artritidu společností Sanofi a Regeneron nemohl zmírnit život ohrožující komplikace  při nákaze covid-19, byl léčen první pacient mimo USA. Společnost Sanofi také spolupracuje s místními vládami a zdravotními úřady, které oficiálně požádaly o lék proti malárii pro použití při onemocnění covid-19. Kromě koordinace s Koalicí pro inovace v oblasti připravenosti na epidemie (CEPI) za účelem sdílení zkušeností ve výzkumu a vývoji očkovacích látek je společnost Sanofi v každotýdenním kontaktu s Evropskou komisí a agenturou EMA, aby pomohla monitorovat dopad pandemie covid-19 na dodávky léčiv a vakcín v Evropě. Společnost Sanofi nedávno oznámila svůj záměr vytvořit přední firmu zabývající se výrobou účinných farmaceutických složek (API) se sídlem ve Francii, a to spojením šesti svých evropských závodů. I když to nesouvisí s pandemií covid-19, je to pro současnou situaci podstatné. Účinné farmaceutické složky jsou základní molekuly zodpovědné za prospěšné účinky, které se používají ve složení každého léčiva. Cílem společnosti Sanofi je zajistit významné výrobní a dodavatelské kapacity účinných farmaceutických složek, které jsou kritické pro pacienty v Evropě i mimo ni.  
 • Společnost Servier: Od začátku krize je společnost Servier odhodlána pomáhat těm, kteří bojují proti pandemii covid-19. Kromě podpory výzkumného úsilí při prevenci a léčbě koronavirového onemocnění naše společnost do dnešního dne přispěla k solidárním iniciativám ve více než 35 zemích. Společnost Servier pomáhá zdravotnickým orgánům a nemocnicím tím, že poskytuje gel na desinfekci rukou a naléhavě potřebné osobní ochranné prostředky (více než 300 000 roušek, rukavic a dalších ochranných pomůcek darovaných přímo společností Servier nebo prostřednictvím iniciativ oborových asociací). Společnost Servier rovněž spojila své síly s nadacemi, nevládními organizacemi a sdruženími (jako je Čínský červený kříž a Americares v Indii) a poskytuje dary na pomoc pečovatelům a populacím postiženým virem. Ve Francii, ve Spojených státech a v Německu se mnoho zdravotnických pracovníků zaměstnaných společností Servier dobrovolně připojilo ke zdravotníkům v první linii boje proti viru. Společnost Servier rovněž dává k dispozici své odborné znalosti a finanční podporu v rámci partnerství několika subjektů „Koalice pro inovace ve zdravotnictví - zdravotní krize“, které si klade za cíl vyvinout inovativní řešení, aby se snížilo zatížení zdravotnického systému a aby bylo zajištěno, že budou i nadále léčeni pacienti s chronickými nemocemi. Jako světový lídr ve zdravotnictví vynakládá společnost Servier maximální úsilí, aby zajistila kontinuitu svého provozu a umožnila plný přístup ke svým lékům pacientům, kteří je potřebují.   

 • Společnost Takeda vytvořila společně s dalšími zpracovateli krevní plasmy alianci za účelem vývoje potenciální terapie pro léčbu covid -19. Aliance začala vyvíjet jeden společný anti-SARS-CoV-2 polyklonální hyperimunní imunoglobulin s potenciálem léčit jednotlivce se závažnými komplikacemi covid-19. Pro jeho výrobu se získává krevní plazma osob, které se plně zotavily z onemocnění covid-19 a jejichž krev obsahuje protilátky, které dokážou s virem bojovat. 
 • Společnost UCB: Jsou to náročné časy. Nárůst případů covid-19 má hluboký dopad na lidi na celém světě, zatěžuje naše zdravotnické systémy a narušuje náš každodenní život. Je povzbudivé vidět vlnu solidarity přicházející od společností, organizací i jednotlivců. Společnost UCB se také snaží přispět svým dílem. 
 • Aktivity UCB vycházejí ze tří pilířů: 

  • Přispívat k rozvoji základního výzkumu a léčby
  • Poskytovat naše odborné znalosti ke zvýšení lokálních kapacit testování
  • Poskytovat podporu na místní a celosvětové úrovni prostřednictvím darů i přímé pomoci pacientům a partnerům. 

  Více zde  

Společný výzkum a vývoj nových léčiv a diagnostických metod 

Členské společnosti AIFP se na evropské úrovni účastní programů společného výzkumu a podporují jejich rozvoj s cílem urychlit vývoj léků a diagnostických metod v boji proti aktuální epidemii. Členové věnují potenciálně slibné sloučeniny pro naléhavé použití a klinická hodnocení, mnohdy se jedná o látky již dříve testované u jiných virových patogenů (např. Ebola a HIV). Další zkoumají kandidáty na vakcíny pro účely prevence a provádějí inventury knihoven stávajícího výzkumného portfolia, aby identifikovali další potenciální léky pro výzkum a vývoj. 

Na evropské úrovni dochází také k aktivizaci nové finanční výzvy prostřednictvím Iniciativy pro inovativní léčiva (IMI) pro výzkumné týmy a malé a střední podniky. Cílem aktuální výzvy, na kterou je alokována více než 1 miliarda korun, je vývoj terapeutik, které pomohou v boji se stávající i případnými budoucími epidemiemi koronavirů. Část aktivit bude směřovaná také na vývoj rychlých a přesných diagnostických metod. „S ohledem na aktuální situaci bude tato výzva zpracovávána ve velmi krátkém čase, zájemcům doporučujeme s přihlášením neotálet,“ vysvětluje Jakub Dvořáček. Výzva IMI doplňuje probíhající globální aktivity v oblasti vývoje vakcíny proti covid-19. 

Partnerství 

V neposlední řadě členské společnosti AIFP intenzivně spolupracují s příslušnými evropskými a světovými zdravotnickými úřady, včetně Iniciativy pro inovativní léčiva, Evropské lékové agentury, národních zdravotních úřadů v celé Evropě, Světové zdravotnické organizace, Center pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), čínských úřadů veřejného zdraví včetně Čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí a mnoha dalšími, aby pomohly vyřešit tuto zdravotnickou krizi.