Akademie pacientských organizací pomáhá během koronavirové krize také v právních otázkách

NoImg

Zástupci Akademie pacientských organizací (APO), vzdělávacího a rozvojového projektu určeného pro české pacientské organizace, připravili pro své členy v průběhu dubna další dva online semináře. Tentokrát se diskutovalo o způsobech, jak zvládnout krizové situace a vyjasnily se otázky týkající se povinností a práv pacientů. „V květnu se mohou účastníci těšit již na čtvrtý online workshop zaměřený na hranice v profesní i osobní komunikaci a vztazích, který povede zkušená lektorka Milena Záborcová,“ informuje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Zástupci Akademie pacientských organizací (APO), vzdělávacího a rozvojového projektu určeného pro české pacientské organizace, připravili pro své členy v průběhu dubna další dva online semináře. Tentokrát se diskutovalo o způsobech, jak zvládnout krizové situace a vyjasnily se otázky týkající se povinností a práv pacientů. „V květnu se mohou účastníci těšit již na čtvrtý online workshop zaměřený na hranice v profesní i osobní komunikaci a vztazích, který povede zkušená lektorka Milena Záborcová,“ informuje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.   

Dopad koronavirové krize na pacienty a pacientské organizace

Pacientské organizace se dnes potýkají s celou řadou obtíží – mnozí jejich členové jsou ohroženi závažným průběhem případné koronavirové infekce, pro další se zhoršil přístup k potřebné léčbě, zároveň jsou dnes cesty pomoci komplikovanější. Kontinuita aktivit pacientských organizací je však nyní pro jejich členy zcela nezbytná. Na pomoc v aktuální problematické době se proto zaměřil první dubnový workshop s tématem „Naše krizové období – jak ho zvládneme teď, a co bude dál?“

„Velmi si vážím zájmu účastníků, a zejména jejich aktivního přístupu, jímž na první část věnovanou různým pohledům na krizové dění posléze navázali. Vzájemně předávané poznatky a podpora je pro mě jednou z nejdůležitějších částí naší práce i pro nejbližší budoucnost. Přeji všem, abychom ze současné těžké zkoušky dokázali nakonec nalézt cestu k jasným horizontům stejně tak dobře, jako dokázali nově uskutečňovat pomoc prostřednictvím APO její organizátoři. Za cenný zážitek jim i účastníkům patří mé velké díky,“ řekla PhDr. Milada Záborcová, Ph.D., lektorka komunikačních strategií.  

Workshop pod vedením komunikační lektorky PhDr. Milady Záborcové, Ph.D., se zaměřil na vnímání současného krizového období, seznámil zástupce pacientů se znaky krizových situací a představil jim možné reakční mechanismy. Zároveň jim umožnil sdílet své obtíže a příklady dobré praxe. Závěrem proběhla diskuze o aktuálních problémech pacientských organizací. Online setkání se zúčastnilo 20 zástupců z řad pacientských organizací APO. 

Neznalost zákona neomlouvá ani pacienta 

Ve druhé polovině dubna proběhl další online seminář. Prostřednictvím platformy Skype pro firmy se účastníci připojili do diskuze na téma „Práva a povinnosti pacientů“, kterou vedla MUDr. Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. „Orientovat se v právní problematice je pro pacientské organizace zásadní. Pacienti by měli znát svá práva, stejně jako své povinnosti. Děkuji paní doktorce Jolaně Těšinové, odbornici na medicínské právo, že pomáhá pacientům, aby se ve spletitosti závazné a platné legislativy vyznali,“ řekl o online podpoře Jakub Dvořáček. 

Expertka na zdravotnické právo zodpověděla jak klasické nadčasové otázky, tak i otázky týkající se aktuálního mimořádného stavu. Děkujeme za vynikající seminář. Bylo pro nás velmi přínosné slyšet vysvětlení souvislostí, názory a zkušenosti odborníka i kolegyň z jiných pacientských organizací. Po semináři jsme v organizaci dál diskutovali o potřebě zvyšování zdravotní gramotnosti u našich členů. Velmi děkujeme organizátorům semináře, APO i paní doktorce Těšinové a těšíme se na další setkání,” napsala na na facebook APO Radana Hniličkova ze Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.  
 
„Moc děkuji za přidání do dnešního semináře. Jsem v právní tématice zelenáč, tak to pro mě bylo velmi přínosné. I lidi z komunikace, fundraisingu apod. se musí v této problematice orientovat… Děkuji moc za vše,” zaslala svou reflexi workshopu Jindra Landová z Parent Project.Děkujeme za organizaci skvělého semináře, i když byl netradiční. Paní doktorka Těšinová opět nezklamala,” zhodnotily online workshop Jiřina Landová a Miriam Svatá z pacientské organizace Unie ROSKA.  
 

Témata a termíny dalších plánovaných seminářů 

Datum

Online semináře

Lektor

15.-16. 5.

Hranice v profesní i osobní komunikaci a vztazích

Milada Záborcová

26.-27. 6.

Jak se tvoří zákon a kdo jej může ovlivnit?

Soňa Marková

  

Individuální konzultace online 

Akademie pacientských organizací pokračuje také s individuálními konzultacemi online. Zástupci pacientů se pod vedením mentora mohou vzdělávat v daních a účetnictví, konzultovat právní problematiku a zdokonalovat své schopnosti ve fundraisingu, PR a komunikaci. Každá pacientská organizace může využít u každého okruhu 2 hodiny individuálních konzultací. 

Datum

Individuální konzultace

Lektor

  1. 5., 11. 6.

Konzultace k daním a účetnictví

Miroslava Zbořilová

  1. 4., 26. 5.

Právní konzultace

Paní Plíšková

  1. 5., 27. 5., 9. 6., 10. 6.

Fundraising

Petr Machálek

  1. 5., 19. 6.

PR a komunikace

Bohdana Rambousková 


*Změny harmonogramu vyhrazeny 

Kompletní harmonogram APO pro rok 2020 je ke stažení zde. Proběhlé APO semináře si můžete prohlédnout zde, video z prvního online semináře APO je dostupné na YouTube. V případě zájmu o přihlášení na semináře kontaktujte Zuzanu Komárkovou,  zuzana.komarkova@aifp.cz.  

O Akademii pacientských organizací 

Akademie pacientských organizací (APO) je vzdělávací a rozvojový projekt určený pro české pacientské organizace. Snaží se přispět k řešení hlavních problémů a umožnit lepší porozumění v oblasti práva, potřeb a povinností pacientů. Projekt byl spuštěn v roce 2012 a za jeho zrodem stojí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Během své existence se k APO přidala řada pacientských organizací a k dnešku jich je již 90. Více informací na www.pacientskaakademie.cz

Tisková zpráva