AIFP posiluje: novým členem Asociace se stane biofarmaceutická společnost Gilead

Novým členem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se 1. prosince 2019 stane americká biofarmaceutická společnost Gilead Sciences. Společnost se zaměřuje na vývoj inovativních léčiv proti HIV/AIDS, onemocněním jater, zánětlivým a nádorovým onemocněním. Gilead Sciences bude 36. členem Asociace sdružující přední výrobce moderních terapeutik.

„Jsme velmi rádi, že ve svých řadách přivítáme dalšího člena, jehož si v českém prostředí většina z nás spojuje se jménem Antonína Holého a jeho vědeckého týmu z Ústavu organické chemie a biochemie. Byla to právě společnost Gilead Sciences, která koncem minulého století dokázala téměř nemožné – uvést na trh nová léčiva založená právě na jejich objevech. Jedná se o ukázkovou spolupráci v oblasti základního výzkumu mezi akademickou a soukromou sférou na vývoji přípravků, jež pomohly zachránit miliony životů na celém světě. Licenční poplatky ve výši více než 20 miliard korun v posledních 10 letech navíc pomáhají Ústavu financovat jejich další výzkumné aktivity. Doufám proto, že brzy budeme svědky další obdobně přínosné spolupráce,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel AIFP.  
 
„Těšíme se na spolupráci v rámci AIFP v řadě oblastí jejího působení, zejména pak v oblasti zavádění inovativní genové terapie pro pacienty v České republice,” doplňuje MUDr. Pavel Březina, MBA ze společnosti Gilead Sciences.  

Společenství AIFP 

Členem AIFP se mohou stát farmaceutické společnosti, které mají vlastní výzkum a vývoj, uvádějí na trh nové inovativní léky a jsou ochotny se zavázat k dodržování striktních etických pravidel stanovených Etickým kodexem AIFP. „Většina členských společností AIFP pochází z nejvyspělejších zemí světa, jež jsou kolébkami výzkumu a vývoje léků, především ze zemí západní Evropy, USA a Japonska. V posledních třiceti letech vyvinuly tyto společnosti 90 % nových léků. Jejich inovativní léky dnes představují 70 % celosvětového obratu trhu s léčivy,” doplňuje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA.

Klíčovým úkolem Asociace je zastupovat inovativní farmaceutický průmysl navenek. Zároveň funguje jako neutrální platforma pro expertní skupiny složené ze zástupců členských společností. AIFP posiluje principy etiky a transparence v českém zdravotnictví a zejména pak ve farmaceutickém průmyslu. Asociace usiluje o co nejširší dostupnost léčby pro pacienty a tím ke zvýšení kvality jejich života. Asociace stojí za řadou užitečných projektů, jmenujme například podpůrný projekt pro onkologicky nemocné pacienty Informace léčí, studii přínosů inovativních léčiv Inovace pro život, bezplatnou online poradnu lékových interakcí Znám své léky nebo Akademii pacientských organizací. Více na www.aifp.cz

O společnosti Gilead Sciences 

Gilead Sciences je americkou biofarmaceutickou společností, která se zaměřuje na výzkum a vývoj inovativních léčiv. Posláním společnosti je zlepšovat péči o pacienty trpící život ohrožujícími chorobami po celém světě, poskytovat podporu neziskovým a pacientským organizacím. Více na www.gilead.com