AIFP hromadně školí farmaceutické reprezentanty

NoImg

Mezi projekty, prostřednictvím kterých Asociace inovativního farmaceutického průmyslu přispívá ke zvyšování etických standardů ve farmaceutickém odvětví, patří certifikace reprezentantů. Spočívá ve školení obchodních reprezentantů a liniových manažerů společností v základech farmakologie, farmaceutického práva a etiky.

Všichni zaměstnanci pětatřiceti členských společností Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), pro něž tvoří styk s odbornou veřejností významnou část náplně práce, si certifikát musejí opatřit do půl roku od nástupu do zaměstnání. Platí po dobu pěti let a vydává se na jméno. Při změně zaměstnavatele tedy nezaniká a člověk si jej „nese s sebou“. 
 
„Certifikace probíhají v AIFP kontinuálně. Projekt jsme spustili před pěti lety a zkoušky tehdy v krátkém čase absolvovaly stovky lidí. Protože tehdy vydaným certifikátům nyní končí platnost, začíná období hromadného zkoušení, které potrvá po celý rok 2018,“ uvedl výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček. Asociace vyzývá absolventy z let 2012 až 2013, aby zkontrolovali platnost svého certifikátu a v případě potřeby se včas přihlásili k přezkoušení (přihlašovat se lze na stránkách www.certifikat-aifp.cz). 
 
Letos na podzim prošel projekt aktualizací. „Etický kodex platný pro členské společnosti AIFP se postupně vyvíjí, přibývají nová pravidla. Přijaté změny požadované v praxi se musejí promítnout i do souboru informací, které zaměstnanci společností před zkouškou studují, a samozřejmě také do testových otázek,“ vysvětlil Jakub Dvořáček. Certifikáty se nově vydávají v elektronické podobě, takže nehrozí ztráta fyzicky existujícího dokumentu. V případě potřeby může AIFP elektronický certifikát držiteli poslat znovu. 
 
Certifikace byly spuštěny v prosinci 2012. Projekt tehdy zaštítil ministr zdravotnictví Martin Holcát. Aktuálně se počet proškolených zaměstnanců společností blíží dvěma tisícům.