česky english

Pro pacienty

Pro odborníky

O asociaci

Aktuality

V pondělí 7. února 2022 uzavřely Národní asociace pacientských organizací (NAPO) a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) memorandum o vzájemné partnerské spolupráci. V jeho rámci si představitelé asociací vytyčili 10 zásadních oblastí spolupráce, které povedou k dalšímu rozvoji lokálního pacientského prostředí při dodržení zásad...

Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si vám sdělit, že po více než deseti letech intenzivní práce pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) jsem se rozhodl své působení ukončit. Rád bych se věnoval novým výzvám a tématům, a proto jsem přijal pozici náměstka ministra zdravotnictví. Mým úkolem bude od února 2022 příprava...

Počátkem roku 2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která mimo jiné rozšiřuje úhradu z veřejného zdravotního pojištění u očkování proti některým onemocněním a upravuje rovněž očkovací kalendář. „Rozsáhlá novela přináší pojištěncům řadu novinek v úhradě očkování. Plnou úhradu u očkování proti...

Z poslední analýzy IQVIA EFPIA Pipeline Review 2021 vyplývá, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v roce 2020 schválila 55 nových léčiv nebo léčiv v nových indikacích. „Nejčastěji se jednalo o přípravky určené k léčbě onkologických a infekčních onemocnění, dále pak imunologických, neurologických a srdečních obtíží. Oproti roku 2019 se...

Zástupci inovativních farmaceutických společností sdružených v Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) zvolili nové zástupce do svého představenstva. V nadcházejícím dvouletém období 2022–2023 bude předsedou asociace MUDr. Pavel Sedláček ze společnosti Pfizer, post místopředsedkyně získala Ing. Daniela White, CSc., ze společnosti...

Inovace pro život

Studie mapující přínos inovativních léčiv pro pacienty, zdravotní a sociální systém v České republice